Konstriktiv perikarditt belyst med en uvanlig sykehistorie

Madsen S, Ihlen H, Sire S, Almdahl SM Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Konstriktiv perikarditt er en forholdsvis sjelden tilstand. Bakterielle infeksjoner, inkludert tuberkulose, er den vanligste årsaken til konstriktiv perikarditt med uttalte perikardforandringer (“panserhjerte”). I de tilfellene hvor det foreligger tydelige perikardforandringer, er det oftest lett å stille diagnosen. Hos en økende andel av pasientene ser man symptomer og karakteristiske hemodynamiske forandringer med mindre strukturelle forandringer i perikard. Da kan diagnosen være vanskelig. På bakgrunn av et slikt tilfelle gjør vi rede for karakteristiske kliniske, ekkokardiografiske og hemodynamiske funn ved konstriktiv perikarditt. Ved uklare symptomer som minner om hjertesvikt, bør man ved ekkokardiografi være nøye med å vurdere hemodynamiske parametere med dopplerteknikk.

Anbefalte artikler