Konstriktiv perikarditt belyst med en uvanlig sykehistorie

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Konstriktiv perikarditt er en forholdsvis sjelden tilstand. Bakterielle infeksjoner, inkludert tuberkulose, er denvanligste årsaken til konstriktiv perikarditt med uttalte perikardforandringer ("panserhjerte"). I de tilfellene hvordet foreligger tydelige perikardforandringer, er det oftest lett å stille diagnosen. Hos en økende andel av pasienteneser man symptomer og karakteristiske hemodynamiske forandringer med mindre strukturelle forandringer i perikard. Da kandiagnosen være vanskelig. På bakgrunn av et slikt tilfelle gjør vi rede for karakteristiske kliniske,ekkokardiografiske og hemodynamiske funn ved konstriktiv perikarditt. Ved uklare symptomer som minner om hjertesvikt,bør man ved ekkokardiografi være nøye med å vurdere hemodynamiske parametere med dopplerteknikk.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media