Poliomyelitt - ikke en utdødd sykdom

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Den siste poliomyelittepidemi i Norge var i årene 1950-54. Artikkelen beskriver denne epidemien på Vestlandet pågrunnlag av 243 journaler fra perioden 1950-54, registrert ved Haukeland Sykehus. På Vestlandet var sykdommen mestutbredt i 1952, mens det verste utbrudd på landsbasis var i 1951.I vårt materiale var det nesten lik kjønnsfordeling.De fleste innleggelser skjedde på sensommeren og høsten. 97% av pasientene hadde allmennsymptomer, det hyppigste varhodepine. Feberen var som regel moderat. Hos 56% av pasientene ble det registrert nakkestivhet. Det hyppigsteneurologiske utfall var asymmetriske pareser i ekstremiteter. 7% av pasientene døde. Høy feber, utbredte pareser ogrespirasjonssvikt gav dårlig prognose. 57 pasienter hadde aparalytisk poliomyelitt og hadde kort opphold vedsykehuset.

  Over 40 år senere, i perioden mellom 1991-95, var det 158 innleggelser (121 pasienter) i Nevrologisk avdeling pågrunn av senfølger av poliomyelitt. De fleste av pasientene hadde hatt akutt poliomyelitt i tiden 1940-49 (57tilfeller), mens det var 33 pasienter fra perioden 1950-59. Vi gjenkjente kun sju pasienter fra vår undersøkelse fraperioden 1950-54. Resultatene av undersøkelsen tyder på at behandling av senfølger av poliomyelitt etter epidemien i1950-54 kan få økende betydning i årene som kommer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media