Aadahl P

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Aadahl P

Åsheim P, Aadahl P, Fasting S
10.10.1999
Sammendrag Innleggelse av sentralvenøst kateter medfører en risiko for alvorlige komplikasjoner som arteriepunksjon og pneumothorax, samt ubehag for pasienten ved gjentatte kanyleringsforsøk...
Lundbom J, Sæther OD, Myhre HO, Hatlinghus S, Aadahl P
10.05.1998
Sammendrag To pasienter ble operert for aneurisme på aorta descendens med endovaskulær teknikk. Protesen bestod av ukrympet polyester, hvor det innvendig var suturert Z-stenter. Protesen ble montert...
Hatlinghus S, Dale LG, Nordby A, Aadahl P, Lundbom J, Sæther OD, Myhre HO
28.02.1996
Sammendrag De siste års utvikling innen endovaskulær teknologi har gjort det mulig å benytte intraluminal karprotese hos enkelte pasienter med abdominalt aortaaneurisme. Protesen føres opp fra...
Haug E Skaaheim, Myhre HO, Sæther OD, Strømholm T, Nordang E, Aadahl P
10.02.1996
Sammendrag I perioden 1983-93 ble 403 pasienter (median alder 69,5 år) operert for abdominalt aortaaneurisme, 246 pasienter elektivt og 58 med truende ruptur. 99 hadde rumpert aneurisme. 41,9% av...