Ultralydveiledet innleggelse av sentralvenøst kateter

Åsheim P, Aadahl P, Fasting S Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Innleggelse av sentralvenøst kateter medfører en risiko for alvorlige komplikasjoner som arteriepunksjon og pneumothorax, samt ubehag for pasienten ved gjentatte kanyleringsforsøk. Ultralydveiledet innleggelse av sentralvenøst kateter er vist å redusere komplikasjonsrisikoen, øke suksessraten og slik redusere behovet for gjentatte kanyleringsforsøk. Vi beskriver de to metodene som er i bruk ved Regionsykehuset i Trondheim og som vi anbefaler brukt ved innleggelse av sentralvenøst kateter.

Anbefalte artikler