Lest, sett og hørt
NO IMAGE
01.07.2004
– Krigen tvang oss til å utføre inngrep vi aldri trodde vi kunne gjøre, forteller Ala Bashir. Som lege i Irak har han fått bryne seg på litt av hvert. Ala Bashir har vært Saddams livlege i 20 år...
NO IMAGE
22.04.2004
«Det gør ikke noget at være født i Andegaarden, naar man kun har ligget i et Svaneæg!» Dette sitatet fra Den grimme Ælling kunne være mottoet for H.C. Andersens liv. Faren var skomaker, moren en...
NO IMAGE
01.04.2004
Overfor universitetskolleger og yngre leger er Per Brodal kanskje mest kjent som ildsjel i studieplanarbeid. Nærmest i det stille publiserer han internasjonalt nevroanatomisk verk i stadig nye...
NO IMAGE
18.12.2003
Når flukten fra krig, tortur og terrorregimer er ført til veis ende, venter eksiltilværelsen for flyktningen. Selv om de ytre rammene er trygge, blir livet i eksil ofte en unødig tung kamp for å...
NO IMAGE
06.11.2003
At leger er villige til å gå i dialog med teatret og allmennheten, er både nyttig og nødvendig. Ved flere av høstens oppsetninger i Bergen og Oslo har psykiatere vært direkte involvert – og med et...
NO IMAGE
25.09.2003
Knut Hamsuns litterære program var å «belyse og forhøre en Sjæl … fra alle Synspunkter». I biografien Hamsun. Svermeren har Ingar Sletten Kolloen rettet søkelyset mot dikterens sjel. Resultatet...
NO IMAGE
28.08.2003
Lykkelig er det medisinske fakultet som har en Øivind Larsen som skald, som kan besynge dets historie og hylle dets helter. Og viktigts av alt, være fakultetets felles hukommelse. Det må ikke bli...
NO IMAGE
10.04.2003
Under en nattevakt på kirurgen blir den unge assistentlegen Vera Wiehe tilkalt for å skrive dødsmelding på en pasient. Hun mener at dødsfallet er uventet, men krysser ikke av for «unaturlig dødsfall...