Legelivet
16.08.2019
Et møte med min families fortid gir grunnlag for refleksjoner om legerollen i stadig endring. Foto: Einar Nilsen Eldre legers forening (Elf) er en vital og mangfoldig organisasjon, en av de få under...
24.06.2019
Journalopptaket fremstår blåøyd og godartet som et uunnværlig verktøy for å håndtere kunnskap om pasienten. Det er imidlertid også et ritual som gjør det mulig å se bort fra det ved sykdommen som er...
24.06.2019
Å kunne gi god pasientbehandling er den viktigste faktoren for legers jobbtilfredshet. Da kan det bli frustrerende med stadig mer fokus på budsjett og behandlingskvantitet. Forbedring av kvaliteten...
27.05.2019
Du har syndet mot det mest grunnleggende i faget ditt: Primum non nocere. Illustrasjon: Ingrid Andrea Munkvik Du har hele tiden visst om det. En eller annen fortalte om det på studiet. «Du vil komme...
23.05.2019
Det kan være vanskelig å holde tråden når det hagler med varslinger, pipelyder og masseprodusert smiger. Foto: privat Ding-dong, du har fått en e-post. Ding-dong, du har fått sytten e-post...
08.04.2019
For noen uker siden traff jeg en kollega som opplevde pensjonistlivet som meningsløst. Foto: privat Han hadde problemer med å forstå at samfunnet ikke lenger hadde bruk for hans kompetanse og lange...
08.04.2019
Dette diktet ble skrevet i en tid jeg arbeidet med sammenslåingen av hudavdelingene på Ullevål, Rikshospitalet og Olafiaklinikken. Diktets undertone er: Ett legeme, flere helseregioner. Illustrasjon...
25.03.2019
I møtet mellom pasient og lege er det ikke bare legen som tar stilling til pasientens helse, men også omvendt. Illustrasjon: Gregory Baldwin / NTB Scanpix Dette fremkommer i en kanadisk studie der 20...
25.03.2019
Klinisk arbeid er travelt arbeid. Vi trenger gode oppslagsverk som beslutningsstøtte. Nye læringsmål vektlegger tidkrevende tilnærming som få har tid til, og nasjonal tilgang til internasjonale...
11.03.2019
Søknader, registreringer og rapporter. Å gjennomføre en medisinsk studie innebærer mer enn det som står i metodebeskrivelsen i artikkelen. Foto: Jon Olav Nesvold Publiserte medisinske studier er ofte...