Legelivet
15.02.2019
Ordet doktor innga tidligere en viss ærefrykt og status, men nå florerer det av konkurrerende, lekre yrkestitler der ute. Trenger legestanden en omdømmestylist? Har leger et imageproblem? Hvis man...
11.02.2019
Hvor mye av ansvaret bør legene bære? Foto: Einar Nilsen I 1993 samlet professor i samfunnsmedisin Per Fugelli en gruppe av sine mest samfunnsbevisste studenter i prosjektet «Pasienten Jorden»,...
28.01.2019
Franske medisinstudenter i sykehuspraksis blir tatt skikkelig i bruk og slipper å føle seg som håret i sykehushverdagens travle suppe. Skal vi ikke bare lære av dem? Foto: Anja Berntsen Wærnes Da jeg...
23.01.2019
Skifte av fastlege påvirker ikke bare pasientens sykefravær, men også sykefraværet til pasientens kolleger. Illustrasjon: Gary Waters / NTB scanpix Flere studier har vist at sykefraværet varierer med...
21.12.2018
Hvordan hjelper man pasienter som har plager, ikke fordi det feiler dem noe medisinsk, men fordi de føler at de ikke oppfyller samfunnets idealer? Foto: Jorunn Valle Nilsen Jeg synes jeg ser stadig...
10.12.2018
Mange er på jobb i juledagene, enten av plikt eller eget valg. Men hvordan har legene det på jobb, og hvilke pasienter møter de på sykehus og legevakt de dagene? Illustrasjonsfoto: CSA Images/iStock...
10.12.2018
Året er slutt, og det er sesong for rapportering. Å evaluere seg selv er jo lett, og i år vil vi forsøke en ny taktikk. Foto: privat I løpet av året 2018 har forskningsgruppen som her rapporterer...
15.11.2018
I doktorklubben hender det vi ser tilbake på legelivene våre. Ble de slik vi hadde forventet? Valgte vi den rette spesialiteten? Fikk vi pløyet våre evners jord, slik Vilhelm Krag skriver om? Foto:...
08.11.2018
Førerkortforskriften ble endret 1. oktober 2016. Opplysninger om alkohol- og cannabisbruk som tidligere er gitt under tillit, blir plutselig brukt mot pasientene. Om de ikke er lydige, har fastlegen...
08.11.2018
Hva motiverer engasjement i endringsprosesser – bedret pasientbehandling eller kostnadsreduksjon? Illustrasjonsfoto: satenik_guzhanina/iStock «The Triple Aim» – å bedre pasientbehandling, bedre...