Annonse
Annonse
Klinisk oversikt
19.02.2019
Fibromuskulær dysplasi rammer muskulaturen i små og middelsstore arterier. Tilstanden har ukjent etiologi og sees hyppigst hos middelaldrende kvinner, men kan ramme begge kjønn i alle aldre. Ved...
12.02.2019
Hand eczema is the commonest work-related skin disease and most often affects those engaged in ‘wet work’. Collaboration between general practitioners, dermatologists and occupational physicians is...
05.02.2019
Håndeksem er den vanligste arbeidsrelaterte hudsykdommen og forekommer oftest i «våtyrker». Samarbeid mellom fastlege, hudlege og arbeidsmedisiner er gjerne nødvendig for å finne ut om...
29.01.2019
Periurethral injection offers an alternative to the current main method for surgical treatment of stress incontinence in women, which is a polypropylene sling that is placed without tension below the...
24.01.2019
Ved operativ behandling av stressinkontinens hos kvinner er periurethral injeksjon et alternativ til dagens hovedmetode, som er en slynge av polypropylen som legges tensjonsfritt under midturethra...
14.01.2019
Up to half of patients with Crohn’s disease develop fistulae in the course of the disease. The condition often requires multidisciplinary medical and surgical cooperation. Medical management is...
09.01.2019
Opptil halvparten av pasientene med Crohns sykdom utvikler fistel i løpet av sykdomsforløpet. Tilstanden krever ofte et tverrfaglig medisinsk og kirurgisk samarbeid. Medikamentell behandling er...
05.11.2018
Facialisparese (ansiktslammelse) kan være en stigmatiserende tilstand og kan i mange tilfeller påvirke både lukkefunksjonen av øyet, ansiktsmimikk, nasal luftveispassasje, språk og næringsinntak i...
30.10.2018
Up to one-quarter of people with epilepsy have mental health disorders in addition to seizures. Depression has received the most attention although anxiety disorders occur just as frequently, if not...
30.10.2018
Choosing appropriate medication doses for pregnant women is a difficult balancing act, as the mother’s need for treatment must be weighed against the risk of fetal harm. The latter is...