Annonse
Annonse
Klinisk oversikt
05.11.2018
Facialisparese (ansiktslammelse) kan være en stigmatiserende tilstand og kan i mange tilfeller påvirke både lukkefunksjonen av øyet, ansiktsmimikk, nasal luftveispassasje, språk og næringsinntak i...
30.10.2018
Up to one-quarter of people with epilepsy have mental health disorders in addition to seizures. Depression has received the most attention although anxiety disorders occur just as frequently, if not...
30.10.2018
Choosing appropriate medication doses for pregnant women is a difficult balancing act, as the mother’s need for treatment must be weighed against the risk of fetal harm. The latter is...
30.10.2018
Legemiddeldosering til gravide er en vanskelig balansekunst, der mors behov for behandling må veies opp mot risikoen for fosterskadelige effekter. Ofte vektlegges sistnevnte mest, med det resultat at...
30.10.2018
Opp til en firedel av personer med epilepsi har psykiske lidelser i tillegg til anfallene. Depresjoner har fått størst oppmerksomhet selv om angstlidelser forekommer minst like hyppig...
01.10.2018
Gastrointestinal stromal tumor er en subtype av sarkom som kan oppstå i hele mage-tarm-systemet, hyppigst i magesekk og tynntarm. De vanligste symptomene er blødning og magesmerter. I denne kliniske...
31.08.2018
Atopisk eksem er en kronisk hudsykdom som kjennetegnes ved kløe, tørr hud og eksem. Sykdommen forårsakes av et samspill mellom gener og miljø. Optimal lokalbehandling er forbundet med redusert...
21.08.2018
Cerebral venous thrombosis is a rare condition, but nevertheless among the most common causes of stroke in persons under 45 years of age. The condition can pose challenges for clinicians. The...
20.08.2018
Cerebral venetrombose er en sjelden tilstand, men likevel blant de vanligste årsakene til hjerneslag hos mennesker under 45 år. Tilstanden kan by på utfordringer for klinikere. Diagnostisering og...
26.06.2018
Hereditary neuromuscular diseases are a heterogeneous group of disorders that may manifest at birth, although symptoms may also emerge in childhood or adulthood. Persons with hereditary neuromuscular...