Annonse
Annonse
Fra andre tidsskrifter
19.02.2018
Bruk av pembrolizumab, et monoklonalt antistoff mot cellulære signalveier ved melanom, gir høyere overlevelse hos pasienter med metastaserende melanom. Melanomkreftcelle ved immunflourescens...
13.02.2018
Hjertestans hos toppidrettsutøvere skyldes sjelden påvisbare hjertefeil. En registerstudie som nylig er publisert i New England Journal of Medicine, omhandler hjertestans hos kanadiske idrettsutøvere...
05.02.2018
Overforbruk av antibiotika ved forkjølelsessymptomer hos barn kan reduseres gjennom opplæring og bevisstgjøring. Dette viser en ny studie fra Kina. Illustrasjonsfoto: AP/NTB scanpix...
05.02.2018
Vil påvisning av proteiner i avføringsprøver erstatte koloskopi som screeningundersøkelse for tarmkreft? Kreftceller – kolorektalcancer. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library / NTB scanpix...
05.02.2018
Nye studier tyder på at visse tarmbakterier kan regulere T-lymfocyttimmunitet. Tarmbakterier. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library / NTB scanpix Multippel sklerose er en autoimmun sykdom der både...
05.02.2018
Hoftebruddspasienter som opereres senere enn etter 24 timer, har høyere dødelighet enn dem som opereres tidligere. Dette viser en ny studie. Høyresidig hoftebrudd. Illustrasjonsfoto: Science Photo...
22.01.2018
Effekten av screening for livmorhalskreft blant kvinner over 60 år avhenger av kvinnenes screeninghistorikk, viser ny studie fra Sverige. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library/NTB scanpix I...
22.01.2018
Analyser basert på mendelsk randomisering tyder på at det er en kausal sammenheng mellom utdanningsnivå og risiko for Alzheimers sykdom. Illustrasjonsfoto: Skynesher/iStock Mange observasjonelle...
22.01.2018
Bruk av antidepressive legemidler hos barn og unge øker risikoen for type 2-diabetes, ifølge ny studie. Illustrasjonsfoto: GeorgePeters/iStock Rundt én av 20 norske barn og unge er plaget med...
22.01.2018
Astronauter som oppholder seg lenge i verdensrommet, kommer hjem med en hjerne som ser litt annerledes ut. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library/NTB Scanpix I en studie som nylig er publisert i...