Fra andre tidsskrifter
17.04.2020
Forekomsten av melanom blant unge i USA er synkende, men øker blant eldre. Bedre solvaner blant unge kan være årsaken. Illustrasjon: Science photo library / NTB Scanpix Overdreven soleksponering og...
17.04.2020
Effekten av nevroleptika oppleves svært ulikt – fra mindre hallusinasjoner og bedre livskvalitet til sløvhet og initiativløshet. Illustrasjon: Olga Chalovskaia / iStock Nevroleptika blir ofte...
15.04.2020
Forstyrrelser i form av telefonanrop til sykepleierne var assosiert med flere feil i medisinadministreringen på en barneintensivavdeling i USA. Illustrasjonsfoto: Dean Mitchell / iStock Mobiltelefon...
13.04.2020
En ny vaksine mot denguefeber ser ut til å være mer effektiv enn den som brukes i dag. Illustrasjon: smuay/iStock Denguefeber kan i milde tilfeller være asymptomatisk, men kan i alvorlige tilfeller...
30.03.2020
Ved å øke terskelverdien for D-dimertest kan mange pasienter unngå CT-undersøkelser. Lungeembolisme med en stor embolus som blokkerer lungearterien til venstre og en mindre embolus i en arterie...
27.03.2020
Kreft og kronisk nyresvikt er assosiert med dårlig prognose hos pasienter som overlever hjertestans i sykehus. Dette viser en ny metaanalyse. Illustrasjon: A-Digit/iStock Personer som får hjertestans...
27.03.2020
Behandling med kolkisin etter hjerteinfarkt var forbundet med mindre angina pectoris og færre hjerneslag, men ikke med færre dødsfall. Illustrasjon: bluebay2014/iStock Inflammasjon spiller...
26.03.2020
Nye studier av en 102 år gammel bakteriekultur avslører hvordan en mikrobe fremkalte sykdom. Den syke soldaten var stasjonert i Egypt. Tittelen på bildet foran sfinksen i Giza lyder «63 sårede og...
22.03.2020
Dysregulering av proteinsyntese i mus og i humane celler fra personer med Downs syndrom gir redusert synapseplastisitet. Illustrasjon: Science photo library / NTB Scanpix Downs syndrom skyldes...
22.03.2020
Svært mange antibiotikaforskrivninger i en stor studie i USA manglet adekvat indikasjon. Illustrasjon: Science History Images / Alamy Stock Photo Overbehandling og feilbehandling med antibiotika er...