Redaksjonell kommentar
19.12.2019
«Gi barna ti prosent mer håp enn dere har selv», sier legen til Maria og ektemannen. «Men jeg har ikke blitt gitt noe håp», svarer Maria fortvilet. Foto: Einar Nilsen Hva gjør man når livet plutselig...
07.01.2019
Den pågående debatten om personvern og pasientsikkerhet viser at vi i tillegg til sikre systemer for personvern trenger sikre systemer for tolkning av lovverket. Foto: Einar Nilsen Under overskriften...
12.12.2018
Fastlegene skal svare på en evaluering om fastlegeordningen. Men noen virker å ha glemt at også leger pleier å få betalt for arbeidet de gjør. Resultatet kan bli skjevhet i svarene. Foto: Sturlason...
04.09.2018
Kjemsex er bruk av psykoaktive stoffer i forbindelse med sex. Som leger bør vi hjelpe folk til å beskytte seg mot helserisiko. Foto: Sturlason Kjemsex betegner bruk av narkotiske stoffer i...