Fra andre tidsskrifter
23.11.2020
Spinalt hematom er en sjelden komplikasjon til spinalpunksjon, både hos pasienter med og uten koagulasjonsforstyrrelser. Illustrasjon: Science Photo Library / NTB Spinalt hematom kan oppstå etter...
23.11.2020
En enkelt injeksjon med monoklonalt antistoff ga kraftig reduksjon i antall infeksjoner og sykehusinnleggelser grunnet RS-virus blant spedbarn. Virioner fra respiratorisk syncytialvirus...
09.11.2020
Overvektige med lav sosioøkonomisk status som fulgte et intensivt livsstilsendringsprogram, gikk varig ned i vekt. Dette viser en klyngerandomisert studie fra USA. Illustrasjon: Marcus Butt / NTB...
30.10.2020
Sinktilskudd anbefales til barn med akutt diaré i fattige land, men effekten er like god med en lavere dose enn tidligere anbefalt. Illustrasjonsfoto: Shigemitsu Takahasi / Alamy Stock Photo På...
22.10.2020
Barns lengdevekst er dårligere jo høyere over havet de bor, helt fra fødselen av. Illustrasjonsfoto: hadynyah/iStock Andelen barn med sviktende lengdevekst (engelsk: stunting) brukes bl.a. for å...
21.10.2020
Utholdenhetstrening gir økt produksjon av interleukin 13, som har positive effekter på musklenes adaptasjonsevne. Illustrasjon: Davor Pavelic / NTB Mekanismene bak endringer i muskulaturen ved...
19.10.2020
I en musestudie fikk mus som ble påført smerte, et større innslag av fargeløse hår. Illustrasjon: IanDagnall Computing / Alamy Stock Photo Det sies gjerne at dronning Marie Antoinette ble grå i håret...
12.10.2020
Ved traumatiske amputasjonsskader kan gjenværende metallfragmenter være et problem, viser ny studie. Fra venstre: Mads Gilbert, Hanne Heszlein-Lossius, Anas Ismail og Nashwa Skaik. Foto: Maisara...
12.10.2020
Legemiddelet hydroksyurea er trygt og effektivt for barn med sigdcellesykdom, men mange bør få høyere dose enn det praksis har vært hittil. Illustrasjon: Science Photo Library / NTB scanpix Ved...
08.10.2020
Hormonbehandling hos postmenopausale kvinner påvirker risikoen for brystkreft. I en ny studie viser langtidsoppfølging at kombinasjonsbehandling med østrogen og gestagen gir moderat økt risiko...