Fra andre tidsskrifter
21.02.2020
Nasjonale program med medikamentell massebehandling reduserer forekomsten av schistosomiasis. Illustrasjon: Science photo library / NTB Scanpix Schistosoma er en slekt parasitter som kan sette seg i...
17.02.2020
Tiazidenes plass i blodtrykksbehandlingen har vært mye diskutert. Ny forskning setter igjen spørsmåltegn ved gjeldende retningslinjer. Illustrasjonsfoto: littlebee80/iStock Tidsskriftet The Lancet...
17.02.2020
Nettbaserte undervisningsopplegg kan minske angst og alkoholforbruk blant tenåringer, viser en stor studie fra Australia. Illustrasjon: nadia_bormotova/iStock I en klyngerandomisert studie i...
12.02.2020
Vaksinering mot pandemisk influensa A(H1N1) under svangerskapet ga ingen uheldige følger hos barna i en stor kohortstudie. Illustrasjonsfoto: Reuters / NTB scanpix I en retrospektiv kohortstudie med...
06.02.2020
Ved bruk av MR i tillegg til mammografi ble flere svulster påvist, men mange av dem var ikke maligne. Illustrasjon: Science photo library / NTB Scanpix Kvinner med tett brystvev har økt risiko for...
06.02.2020
En studie der man sammenliknet fødselsinduksjon ved overtidig svangerskap mot avventende behandling, måtte avbrytes på grunn av flere dødfødsler ved avventende behandling. Illustrasjon: Science photo...
04.02.2020
Skotske fotballspillere lever lenger, men har over tre ganger høyere dødelighet fra nevrodegenerativ sykdom enn andre. Rangers mot Celtic i semifinalen i den skotske ligacupen i 2016...
27.01.2020
Eldre som ikke er plaget av sin hypotyreose, blir ikke bedre av tyroksinbehandling, viser studie. Illustrasjon: Science photo library / NTB Scanpix I en analyse av to randomiserte studier ble det...
20.01.2020
Meslingvirus angriper lymfocytter og demper immunforsvaret lenge etter at viruset er eliminert og lymfocyttene restituert. Illustrasjon: ZU_09/iStock Insidensen av meslinger globalt er økende, bl.a...
16.01.2020
Eldre pasienter med polyfarmasi fikk bedre helse når fastlege og geriater samarbeidet om behandlingen. Fra venstre Jørund Straand, Rita Romskaug, Torgeir Bruun Wyller og Eva Skovlund, alle...