For våre fremtidige generasjoner

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  For 40 år siden, i 1983, ba FNs generalsekretær en norsk lege om å lede arbeidet med en rapport om felles bærekraftig utvikling for verdens land. I rapporten definerte Gro Harlem Brundtlands kommisjon «bærekraftig utvikling» som en «utvikling som møter dagens behov uten å kompromittere fremtidige generasjoners evne til å møte sine egne behov». Rapporten er et startpunkt for det som senere har blitt til FNs 17 bærekraftsmål – og hensynet til fremtidige generasjoner er fortsatt den viktigste drivkraften.

  Helse har alltid stått sentralt i arbeidet for en bærekraftig utvikling. Det er bakgrunnen for at vi nå, i anledning den internasjonale FN-dagen 24. oktober, publiserer denne temautgaven om bærekraft, helse og klima. Samtidig publiserer vi, i samarbeid med 153 medisinske tidsskrifter fra 34 ulike land, en felles lederartikkel om den økende globale trusselen mot liv og helse fra verdens atomvåpen. Minst to av verdens atommakter er i disse dager direkte involvert i pågående krigshandlinger i vår del av verden. Som helsearbeidere har vi en forpliktelse til å si tydelig fra om at det haster å eliminere atomvåpen – før de eliminerer oss.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media