Tilsvar fra Audun Korsæth

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  John Georg Riisdal, lege i spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin ved Stavanger universitetssjukehus, kommer med urettmessig kritikk mot meg og sår tvil om min kompetanse i en meningsytring i Tidsskriftet (1).

  Han hevder at MatPrat har finansiert min forskning og at jeg har unnlatt å nevne mine «finansielle interessekonflikter». Hans eneste dokumentasjon på bindingen til MatPrat er at jeg holdt et innlegg på et frokostseminar de arrangerte 12. mars 2020, et arrangement med flere eksterne innledere. Påstanden om finansiering er ikke riktig. Jeg har aldri mottatt støtte fra MatPrat til min forskning. Arbeidet og synspunktene jeg la fram på seminaret var verken bestilt eller betalt av denne organisasjonen.

  Videre bruker Riisdal hermetegn i teksten sin på en måte som sår tvil om min forskningsmessige kompetanse på bærekraft («fremste eksperter», «forskning»). Jeg ble inkludert som ekspert på miljømessig bærekraft i arbeidet med å revidere de nordiske kostholdsrådene (NNR 2023) i 2021, basert på min CV som dokumenterer omfattende kompetanse på dette feltet. Av de rundt 50 personene som var involvert i arbeidet med miljømessig bærekraft i NNR-prosjektet, var jeg én av de to med klart flest vitenskapelige publikasjoner på dette forskningsfeltet. Som kjent trakk jeg meg fra prosjektet i 2022, da jeg hadde svært liten mulighet til å påvirke arbeidet, og fordi jeg anså den vitenskapelige kvaliteten som altfor dårlig til at jeg kunne stille meg bak.

  Riisdal viser også manglende etterrettelighet i sin gjengivelse av NNR-rapportens råd om maksimalt inntak av rødt kjøtt. I rapporten fastslås det ikke, slik Riisdal skriver, at et inntak av rødt kjøtt over 350–500 gram per uke øker risikoen for enkelte sykdommer. Han henviser til side 101 i NNR-rapporten, men der er anbefalingen 30 % lavere, maksimalt 350 gram per uke. Anerkjente World Cancer Research Fund (WCRF) (2) anbefaler riktignok et maksimalt inntak på 350–500 gram per uke, men det er altså ikke konklusjonen til NNR 2023.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media