Tilsvar fra Arne Bardalen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jeg er gjort kjent med noen grunnløse beskyldninger mot meg i en meningsytring i Tidsskriftet (1). Ytringen er signert John Georg Riisdal, en «spesialist» i rus- og avhengighetsmedisin. Denne legen gjør noen fortvilte forsøk på å så tvil om min faglige integritet blant annet ved påstander om bindinger til norsk matbransje og utstrakt bruk av anførselstegn (eksempler: finansiert «forskning». såkalte «fremste eksperter», såkalt «fagrapport» på bærekraft). Det er under sterk tvil jeg bruker tid på å imøtegå innlegg av en slik standard, men jeg føler at leserne fortjener litt fakta. For underholdningens skyld har jeg satt Riisdals «spesialiststatus» i anførselstegn.

  Jeg vil gjøre oppmerksom på at jeg ikke har ytret meg som fagperson om sammenhenger mellom helse og ernæring, heller ikke om hva det norske folk bør spise, verken av kjøtt eller planter. Det jeg har arbeidet med, på faglig grunnlag, er utredninger om metoder for å vurdere bærekraft i norske jordbruksproduksjoner. I dette arbeidet har jeg drøftet ulike rammeverk og metoder, og styrker og svakheter med disse. Arbeidet har ikke hatt som formål eller ført frem til anbefalinger om kosthold.

  Det jeg har skrevet om er hva bærekraftsvurderinger i jordbruksproduksjon bør inkludere for å fange opp alle dimensjoner av bærekraft. Dette er et ledd i å utvikle kunnskap for bedre forståelse av hvordan bærekraft kan vurderes og forbedres i norsk jordbruk. Slik kunnskap kan også bidra til å forstå hvordan konsum av ulike matvarer kan påvirke ytelser på ulike bærekraftsindikatorer. Oppdragsgiver og kilde for finansieringen av dette arbeidet er oppgitt i fagrapporten. Det var med bakgrunn i dette arbeidet jeg ble invitert til å være medforfatter på artikler om bærekraft i NNR-prosjektet.

  Jeg kan opplyse at siden jeg ble invitert til å bidra som forfatter av artikler om bærekraft i NNR 2023-prosessen, leverte jeg som alle andre involverte «declaration of interests» til prosjektleder Blomhoff. Han har gjentatte ganger understreket hvor grundig alle involverte i prosjektet har vært vurdert med tanke på interessekonflikter. Jeg kom gjennom dette nåløyet og var dermed kvalifisert for å delta i arbeidet. At jeg så fant å måtte trekke meg fra et arbeid som etter min vurdering ikke holdt mål verken faglig eller metodisk, er uttrykk for at jeg er lojal mot mine egne faglige og etiske prinsipper.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media