Annonse
Annonse

Søk

34799 resultater
Karin Isaksson Rø
26.06.2017
Både ledere og klinikere ønsker å utgjøre en forskjell for pasientene, men de velger ulike virkemidler. Hvordan kan vi legge til rette for bedre gjensidig forståelse? Illustrasjonsfoto: DN/NTB...
26.06.2017
Gunnar Hasle er lege med en ph.d.-grad i zoologi. Han driver Reiseklinikken i Oslo og har reisemedisin som sitt fagområde. – Reisemedisin kan i utgangspunktet høres smalt ut, men faget berører...
Svenn-Erik Mamelund
26.06.2017
Reducing social inequality in health is at the core of international health work, but does not form part of the discussion on international preparedness plans for pandemic influenza. This is...
Antoine de Bengy Puyvallée, Katerini T. Storeng
26.06.2017
Norway has played a critical role in the recent launch of the new Coalition for Epidemic Preparedness Innovation, revealing Norway’s powerful position in global health. But how will Norway help put...
Jannike Reymert
26.06.2017
Stephan Ore brenner for gode sykehjem der beboerne får fullverdig omsorg i livets siste fase. Selv drømmer han om en avansert, intelligent og kompetent pleierobot som yter hjelp og service akkurat...
Knut Steen
26.06.2017
Mindre kirurgiske prosedyrer, som elektiv fjerning av nævuser og basaliomer eller lukking av mindre traumatiske hudsår, utføres hyppig i allmennpraksis. Basert på data fra Helfo som ble analysert ved...
Hogne Sandvik, Steinar Hunskår
26.06.2017
Akutte forgiftninger er et stort helseproblem i Norge. I perioden 1999-2004 kunne nesten 11 000 sykehusinnleggelser og ca. 500 dødsfall årlig relateres til akutte forgiftninger ( 1 ). Ikke alle er...
Karen Helene Ørstavik
26.06.2017
Kvinner er mindre utsatt for infeksjonssykdommer enn menn, men blir oftere rammet av autoimmune sykdommer. Noe av denne overhyppigheten er knyttet til X-kromosomet, som har mange immunrelaterte gener...
Ingard Løge
26.06.2017
Semmelweis´ teorier gjelder fortsatt – bruk hansker, og bruk vettet. Historien om den ungarsk-østerrikske legen Ignaz Philipp Semmelweis (1818–65) er en klassiker innen hygienefaget ( 1 ). Semmelweis...
Merete Kile Holtermann
26.06.2017
The Journal of the Norwegian Medical Association has a new print design. But do we really need print journals any longer? Photo: Einar Nilsen Never before have so many scientific articles been...
Ebba L. Wergeland
19.06.2017
Haematological cancer in former students and employees of the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) resulted in two cases being brought to court. The survivors claimed damages from...
Hogne Sandvik, Steinar Hunskår
19.06.2017
Acute poisonings represent a major health problem in Norway. In the period 1999 – 2004, nearly 11 000 hospital admissions and approximately 500 deaths could be related to acute poisonings each year...
Are Brean
26.06.2017
Det Tidsskriftet du nå holder i hendene, er nytt på flere måter. For det første har det helt ny design, slik redaksjonssjef Merete Holtermann skriver om i lederartikkelen på side 849. For det andre...
Merete Kile Holtermann
26.06.2017
Tidsskriftet har fått ny papirdesign. Men trenger vi egentlig tidsskrifter på papir lenger? Foto: Einar Nilsen Aldri har det vært publisert så mange vitenskapelige artikler som nå — omkring 2,5...
Merete Nesset, Anne Grethe Teien
16.06.2017
I den siste tiden har man i flere medieoppslag avdekket lemfeldig bruk av tvang i psykisk helsevern. Vi som utsettes for tvang har snakket om dette i årtier, uten å få gehør. Det er på tide at vi...
Odd Martin Vallersnes
26.06.2017
Kunnskapsgrunnlaget om akutte forgiftninger bygges bit for bit. I dette nummer av Tidsskriftet leveres et viktig bidrag til vår kunnskap om forgiftninger i Norge – i en studie basert på regningskort...
15.06.2017

Merete Kile Holtermann er utdannet lege fra Universitetet i Oslo i 2008. Hun har jobbet i Tidsskriftet siden 2011, først som medisinsk redaktør og fra 2014 som redaksjonssjef. I 2016 fullførte hun...

15.06.2017

Siri Lunde Strømme er utdannet lege fra Universitetet i Oslo i 2005. Hun har jobbet ved Folkehelseinstituttet, og siden 2008 fulltid i Tidsskriftet, først som medisinsk redaktør og fra 2015 som...

15.06.2017

Ragnhild Elise Ørstavik er utdannet lege fra Universitetet i Oslo i 1993, dr. med ved samme universitet i 2004. Hun var første gang ansatt i Tidsskriftet som medisinsk journalist i 1996-1997....

Elin Ødemark, Jeanette Koht
15.06.2017
On one of the hottest days of the Norwegian summer, a man collapsed in a field. He was admitted to hospital where he underwent a wide range of tests owing to reduced consciousness and high body...