Annonse
Annonse

Søk

31427 resultater
Trond Skjelstad, Marte Alsos Sørensen, Erik Waage Nielsen
21.02.2017
Impaired consciousness may be caused by a variety of reasons, and sometimes the simple explanations are overlooked. We describe here the case of a young cross-country skier who developed a serious...
Are Brean
21.02.2017
Young doctors want to have fixed salaries in general practice. We cannot afford to disregard this wish. Photo: Einar Nilsen When the «Regular GP» (RGP) reform was introduced in 2001, it was against...
Kai Brynjar Hagen
21.02.2017
The question of whether a new PCI centre should be established in Nordland county illustrates how decision-making in health policy has moved from elected assemblies into the boardrooms. The...
Roger Strand, Lars A. Akslen
21.02.2017
New possibilities in cancer treatment mean better health, but also involve a risk of increased costs and more dilemmas in setting priorities. A critical discussion of the future projections made by...
Bjørn J. Bolann, Sandra Huber, Jerome Ruzzin, Jan Brox, Henrik S. Huitfeldt, Anne-Lise Bjørke Monsen
21.02.2017
When giving dietary recommendations, the authorities state reference limits. Norwegian studies have identified negative health effects in children even though their mothers have an intake below the...
Hans Erik Heier
21.02.2017
Simon, Toby L. McCullough, Jeffrey Snyder et , Edward L. Rossi’s Principles of Transfusion Medicine 5 th edition. 733 pages, tables, illustrations. Chichester: Wiley-Blackwell, 2016. Price GPB 218...
Kari Tveito
20.02.2017
Ocrelizumab, et monoklonalt humant antistoff rettet mot CD20-positive B-celler, har effekt ved både anfallsvis og primær progredierende multippel sklerose. Dette viser tre nye studier. Normalt...
16.02.2017
Illustrasjon © Scott Leighton Mitokondrielle sykdommer er en betegnelse på en gruppe relativt sjeldne lidelser knyttet til kroppens energiomsetning. Disse organellene spiller muligens en større rolle...
Matilde R. Berg
16.02.2017
Takk for kritisk lesning og utfyllende kommentar til studieomtalen min om to artikler fra PPROTECT-studien ( 1 ). Fosså påpeker at det korrekte faguttrykket er «prostatakreftspesifikk mortalitet», og...
Sophie D. Fosså
16.02.2017
Det er prisverdig at Tidsskriftet refererer viktige funn fra ledende internasjonale tidsskrifter. En forutsetning er selvsagt at sentrale funn er korrekt gjengitt og fortolket, men forutsetningen...
Hege Ihle-Hansen, Torgeir Bruun Wyller
16.02.2017
I Tidsskriftet nr. 23 – 24/2016 intervjues Marton König om sine fagfelt nevrologi og nevrokirurgi ( 1 ). Utvilsomt viktige fag og utvilsomt en god og entusiastisk representant! Men han bommer når han...
Kjetil Søreide, Morten Vetrhus, Clemens Weber
16.02.2017
Siden den prehospitale luftambulansetjenesten er offentlig finansiert, er det av allmenn interesse hvordan den er organisert og hvordan midlene blir prioritert. Ved introduksjon av nye prehospitale...
Kai Brynjar Hagen
16.02.2017
Saken om hvorvidt det skal opprettes et nytt PCI-senter i Nordland illustrerer hvordan helsepolitiske beslutninger er flyttet fra de folkevalgte til styrebordene. Politikerne er blitt lobbyister...
Ketil Motzfeldt Klem
16.02.2017
Ubegrenset tilgang til barns psykiatriske elektronisk journal for foreldrene er ikke nødvendigvis til det gode for barnet. Det er satt i gang arbeid med å gjøre journalen tilgjengelig for pasientene...
Helge Waal, Jørg Mørland
16.02.2017
«Dagens narkotikapolitikk er basert på et sviktende vitenskapelig grunnlag og bør revurderes», skriver redaktør Ketil Slagstad på lederplass i Tidsskriftet. Vi har noen kommentarer. Slagstad omtaler...
Marton König
16.02.2017
Jeg vil gjerne takke for kommentaren og ikke minst engasjementet knyttet til behandling av pasienter med hjerneslag. Ihle-Hansen & Bruun Wyller har publisert bredt om behandling av hjerneslag,...
Trygve Holmøy, Øivind Torkildsen
16.02.2017
Vi takker Holmsen og medarbeidere for responsen i Tidsskriftet nr. 1/2017 på vår artikkel om familieplanlegging, graviditet og amming ved multippel sklerose (MS) ( 1 ), der de ganske riktig påpeker...
Anniken Haslund, Kjell Arne Kvistad, Karl-Friedrich Amthor, Cecilie Kaufmann
16.02.2017
En mann i 70-årene ble innlagt i nevrologisk avdeling etter en episode med synkope og mulig krampeanfall. Han hadde familiær belastning med karsykdom, hypertensjon og insulinbehandlet diabetes...
16.02.2017
Knut Asbjørn Rise Langlo er ph.d.-student i indremedisin og lege i spesialisering i nyremedisin ved medisinsk klinikk ved St. Olavs hospital i Trondheim. Skjer det noko interessant innan fagfeltet...
Lise B. Johannessen
16.02.2017
– Å lede en veiledningsgruppe innebærer planlegging og omtanke for den enkelte gruppedeltaker. Da kreves det engasjerte leger, sier Bente Aschim. VEILEDER KOLLEGER: Sverre Lundevall og Bente Aschim...