Annonse
Annonse

Søk

31236 resultater
Torvind Næsheim, Ole Magnus Filseth, Rolf Busund, Anders Åvall, Claus Klingenberg, Nina Hesselberg, Mads Gilbert
12.01.2017
Mindre og langsommere helikoptre og manglende ambulansejetfly i nord gir et dårligere helsetilbud til befolkningen. Vi takker fagdirektør Geir Tollåli i Helse-Nord og daglig leder i...
10.01.2017
Foto: Marius Fiskum – Å se i mikroskopet er kanskje en link til malingen. Jeg liker å se. Det er viktig å ha et liv utenfor jobben samt noe å gjøre når arbeidslivet er over, sier Anne Ørbo, professor...
Siri Hagen Brelin
10.01.2017
Rønsen, Astrid Jakobsen, Rita Å fullføre et liv Omsorg for døende og de som står nær. 223 s. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2016. Pris NOK 329 ISBN 978-82-05-47219-8 Å fullføre et liv dreier seg om...
Christian Georg Lund
10.01.2017
Nordengen, Kaja Hjernen er stjernen Ditt eneste uerstattelige organ. 208 s, ill. Oslo: Kagge Forlag, 2016. Pris NOK 399 ISBN 978-82-489-1877-6 Hjerneforskningen avdekker stadig flere av hjernens...
Anders Vollen
10.01.2017
Utvalget som har utredet hvordan statens eierskap til sykehusene bør innrettes fremover gir ingen entydige råd om helseforetakenes fremtid. KVINNSLANDUTVALGET: Helseminister Bent Høie mottok...
Petter Morten Pettersen
10.01.2017
Et monoklonalt antistoff som reduserer LDL-kolesterolnivået kan sammen med statinbehandling gi mindre aterosklerose og plakk hos pasienter med koronarsykdom. Dette viser en ny studie. Evolokumab er...
Per Anders Nordengen
10.01.2017
Er vi sykere enn før? Eller er det innstillingen til hva sykdom er som er forandret? Foto: Calle Hut Det virker som flere enn noen gang sliter i dag med livet, selv om vi som befolkning aldri har...
Matilde Risopatron Berg
10.01.2017
Diabetes er vanlig i Mexico, blodsukkerkontrollen er dårlig og prognosen mye dårligere enn i høyinntekstland. Illustrasjonsfoto: Thinkstock Mexico er et av landene i verden med høyest forekomst av...
Ketil Slagstad
10.01.2017
CT-undersøkelse av hjertet kan spare mange pasienter for invasiv koronar angiografi. Et friskt hjerte fremstilt i farger ved hjelp av computertomografi. Foto: Science Photo Library CT-undersøkelse av...
Kari Tveito
10.01.2017
De som er genetisk disponert for hjertesykdom, kan redusere risikoen betraktelig ved en sunn livsstil, viser ny studie. Både genetiske forhold og livsstil har betydning for utvikling av hjerte- og...
Matilde Risopatron Berg
10.01.2017
Oksygentilskudd på fast basis til pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom og moderat redusert oksygenmetning gir verken bedre prognose, helsetilstand eller livskvalitet. Det viser en ny studie...
Karin Isaksson Rø
10.01.2017
«Særlig når ens eget nettverk ikke strekker til, eller kan brukes i den aktuelle situasjonen, kan hjelp fra en støttekollega være avgjørende.» Illustrasjonsfoto: Ole Kristian Losvik I de etiske...
Anne Ringnes
10.01.2017
Én felles journalløsning for hele helsetjenesten, fra pleie- og omsorgstjenesten og fastleger til spesialisthelsetjenesten, det er prosjektet Helseplattformen. SØMLØST: IKT-løsning for...
Julie Kalveland
10.01.2017
I fem år var Eivind Valestrand (27) så syk at han ikke kunne gå på skolen. Nå ønsker den nyvalgte studentlederen å jobbe for å minke avstanden mellom lege og pasient. STUDENTLEDER: Eivind Valestrand...
Fredrik Hellem Schjesvold
10.01.2017
For å få fullt utbytte av immunterapi må vi forstå hvordan immunsystemet utfører drap på kreftceller og hva som hindrer denne effekten. Fredrik Hellem Schjesvold. Foto: Privat Immunresponser mot...
Geir Riise
10.01.2017
Norsk helsetjeneste trenger engasjerte leger som tar ansvar og sier fra. Vi er sterkest når vi står sammen i et faglig fellesskap. Det har kjennetegnet Legeforeningen siden 1886. «Saken er den, ser I...
Lisbet T. Kongsvik
10.01.2017
– Nye sykehus planlegges med for stramme rammer. Fagfolkene må involveres tettere i planleggingen, sier Anne-Karin Rime. STORT NOK: – Vi kan ikke fortsette å bygge for små sykehus, understreker Anne-...
Mattis Dahl Åmotsbakken, Christine Rian Johannessen
10.01.2017
Han lovet å fjerne korridorpasientene, 12 milliarder friske midler og fritt behandlingsvalg. I januar holder helseminister Bent Høie (H) sin fjerde sykeshustale. SYKEHUSTALEN: 10. januar holdt...
Jone Owe, Halvor Næss, Ole-Bjørn Tysnes
10.01.2017
Kronisk utmattelse er et hyppig symptom og utgjør en diagnostisk utfordring i primær- og spesialisthelsetjenesten. Utmattelse med varighet over seks måneder er et kjernesymptom ved kronisk...
Kristina Kindberg, Linda Karlsson, Mona Eriksson, Charlotta Thodelius, Jörgen Lundälv
10.01.2017
Fastighetsägare, arkitekter och producenter har goda möjligheter att skapa säkrare bostäder för alla medborgare. Men det behövs en attitydförändring och mer utbildning om de nya utmaningarna som...