Annonse
Annonse

Søk

31615 resultater
Steinar Konradsen, Aslak Hovda Lien
20.04.2017
De nye kliniske sepsiskriteriene kan føre til forsinket diagnostikk og nedprioritering av alvorlig syke pasienter. Nye qSOFA- (Quick Sequential Organ Failure Assessment) kriterier er ment å erstatte...
Catherine Elde Isaksen
19.04.2017
Det er ikke meg, det er deg. Det har vært to tøffe år. Mest for meg kanskje. Likevel er jeg sikker i min sak: Gjør du ingen endringer, vil det på sikt gå ut over deg også. Illustrasjon: Ørjan Jensen/...
Per Kristian Skorpen, Hanne Thoresen
04.04.2017
A man of African origin was hospitalised with headache and backache. MRI yielded surprising findings. Imported diseases must not be forgotten, even in persons who have lived in Norway for a long time...
Ingrid Nermoen, Eystein S. Husebye, Anne Grethe Myhre, Kristian Løvås
04.04.2017
Congenital adrenal hyperplasia is caused by hereditary enzyme defects in the adrenal cortex. The classic form results in reduced production of cortisol and aldosterone accompanied by increased...
Marie Alnæs, Liv Lygre Furevik
04.04.2017
A girl of primary school age was hospitalised with a suspected acute soft tissue infection in the left side of her face. She had been generally healthy previously. Upon admission, swelling, pain on...
Are Brean
04.04.2017
Climate change is accelerating. It threatens global health – but also provides us with opportunities. Photo: Einar Nilsen In 2016, our planet underwent several troubling climate records: It was the...
Pål Kristensen, Kari Dyregrov, Atle Dyregrov
04.04.2017
Prolonged grief disorder, which is proposed as a new diagnosis in ICD-11, and depression share some similarities but also several key differences. In order to provide the correct help and treatment,...
30.03.2017
Vi i redaksjonen snakker ofte om at arkivet vårt har «evig» liv. Blant annet blir noen av våre 15 år gamle artikler fortsatt lest hyppig. Det kan jo selvfølgelig også være en kime til bekymring –...
Erik Skaaheim Haug
30.03.2017
I sykehus med et høyt antall kirurgiske prosedyrer kan man sannsynligvis oppnå bedre resultater. Men beredskapen kan fort forringes hvis sentraliseringen drives for langt. Kravet om flere kirurgiske...
Sven Richard Haugvik
30.03.2017
Are Brean skriver i sin lederartikkel om fastlønn til fastleger at «vi må lytte til ønskene til den neste generasjonen som skal bemanne og bekvinne ordningen. Gjør vi det, tyder mye på at fremtidens...
Glenn Dyresen
30.03.2017
Nyankomne asylsøkere som har vært utsatt for tortur, mangler et spesialisert tilbud. Kompetansen bør sentraliseres eller formaliseres i et eget nettverk. Tortur er et bevisst og overlagt angrep på en...
30.03.2017
Illustrasjon © Vanessa Baird Mennesker skaper kategorier. Og kategorier skaper mennesker. Sorgen er gammel. Diagnosen er ny.
Ulrik Fredrik Malt
30.03.2017
Karsten Hytten diskuterer etikken ved fjerndiagnostikk ( 1 ). Temaet er viktig og fortjener refleksjon, men det er nødvendig å nyansere betegnelsen fjerndiagnostikk. Innen medisinen regnes tentativ...
Bjørn Hofmann, Ketil Slagstad
30.03.2017
Takk til A.W. Blomkvist for kommentar til vår artikkel ( 1 ) om Helsedirektoratets anbefaling om bruk av ikke-invasiv prenatal test (NIPT) i fosterdiagnostikken. Artikkelen er blitt vesentlig...
Andrés Lekanger
30.03.2017
Flere studier tyder på at kriminalisering av sexarbeid fører til økt hivsmitte. Det er bred internasjonal enighet om at avkriminalisering av sexarbeid bidrar til bekjempelsen av hivsmitte. I Norge...
Torbjørn Wisløff
30.03.2017
Stortinget har vedtatt at terskelverdien for verdien av et godt leveår skal basere seg på «nytten for andre pasienter som ellers kunne ha vært realisert med de samme ressursene». En britisk...
Karsten Hytten
30.03.2017
Ulrik Fredrik Malt mener jeg har unyanserte betraktninger rundt betegnelsen fjerndiagnostikk. Slik jeg bruker betegnelsen, handler det om å stille diagnose uten personlig undersøkelse. Jeg er...
Are Brean
30.03.2017
Riksrevisjonens nylige rapport om medisinsk kodepraksis i sykehusene viser svak kvalitet på kodingen. 41 % av pasientene med lungebetennelse var gitt feil hovedtilstand. Og i noen avdelinger manglet...
Ruth Halsne
30.03.2017
Spleiseprosessen der RNA prosesseres for proteinsyntese er viktig ved aldringsprosessen, viser en studie med en mye brukt dyremodell. Rundormen Caenorhabditis elegans. Foto: Science Photo Library...
Ulf Peter Dahl, Harald Siem
30.03.2017
Takk for et dristig og utfordrende debattinnlegg av A.W. Blomkvist og medarbeidere i Tidsskriftet nr. 3/2017 om norske legers rolle i den nytenkningen som finner sted på rusfeltet ( 1 ). Vi er enige...