Annonse
Annonse

Søk

34813 resultater
Kari Tveito
18.08.2017
For å lykkes med livsstilsendringer trenger man veiledning og hjelp til å sette seg et mål og å registrere egen atferd. Dette viser en ny norsk studie. Fra venstre Eivind Meland, Gro Beate Samdal,...
Ellen Bøhmer
18.08.2017
In assessments of chest pain, cardiac troponins have a prominent position. In clinical work we are well aware that conditions other than myocardial infarction can result in an elevated troponin level...
Øystein Rolandsen Riise, Karin Rønning, Susanne Gjeruldsen Dudman, Synne Sandbu
18.08.2017
We have eliminated measles and rubella in Norway, but are still exposed to infection from abroad. The high vaccination coverage for children must be maintained, and non-immune adults should also be...
Ellen Bøhmer
18.08.2017
Ved utredning av brystsmerter har kardiale troponiner en helt sentral plass. I klinisk arbeid er man godt kjent med at andre tilstander enn hjerteinfarkt kan gi forhøyet troponinnivå, men muligheten...
Ketil Slagstad
18.08.2017
Psykodynamisk psykoterapi er like effektivt ved psykiske lidelser som andre dokumentert effektive behandlingsformer. Dette viser en ny metaanalyse. Illustrasjon: iStock Kognitiv atferdsterapi og...
Petter Morten Pettersen
17.08.2017
Frukt kan beskytte friske mot å få diabetes og dem med diabetes mot å utvikle komplikasjoner. Dette viser en stor studie fra Kina. Illustrasjonsfoto: iStock Rundt en halv million kinesere i...
Rune Slagstad
16.08.2017
I dagens Helse-Norge drives den mest betydningsfulle helsepolitikken av en mer eller mindre anonym byråkratmakt som styrer politikerne, og som får igjennom fusjoner og reformer som er langt fra...
Tord Finne Vedøy, Karl Erik Lund
15.08.2017
1. juli 2017 ble tobakkspakkene standardisert, og regjeringen kan komme til å innføre forbud mot karakteristisk smak i snus og oppheve forbudet mot nikotinholdige e-sigaretter. Disse tre tiltakene...
Svein Arne Nordbø
14.08.2017
Friske mus injisert med enterovirus D68 fra pasienter med slappe lammelser under en epidemi i 2014, utviklet slappe lammelser. Virus fra disse musene ga lammelser hos friske mus. Enterovirus D68...
Bjørn E. Rosenberg, Nils-Halvdan Morken
10.08.2017
Intimkirurgi omfatter ulike typer inngrep som utføres på eller i nær tilknytning til de ytre genitalia, uavhengig av indikasjonen for inngrepet. Det vanligst utførte intimkirurgiske inngrepet er...
Sigurd Fosmark
09.08.2017
Det heter seg at vi lever i en teknologisk tidsalder og i et papirfritt samfunn. I helsevesenet er det imidlertid ikke slik. Stadig flere offentlige tjenester digitaliseres, og brukervennligheten...
Kari Tveito
09.08.2017
Insidensen av diabetes blant barn og unge i USA øker. Dette viser en ny studie. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library Diabetes er et stort folkehelseproblem, og mye tyder på at forekomsten av både...
Daniel Chen Billdal, Turid Økland
09.08.2017
Aldri før har det vært flere søkere til turnustjenesten. Økt antall søkere og ingen økning i antall plasser gir større konkurranse mellom kandidater som i utgangspunktet er vanskelige å skille fra...
Åslaug Flo
26.06.2017
Harald Engelsen (1883-1954) var en bereist mann og en flittig skribent med et vidt interessefelt. Blant annet tok han i ti artikler i Tidsskriftet for seg “den maritime medisin” fra oldtiden til...
Karl O. Nakken
26.06.2017
Wada-testen har sitt navn etter nevrologen Juhn A. Wada. Den må derfor skrives nettopp slik, med stor forbokstav og resten små. I 1949 utviklet den japanske nevrologen Juhn A. Wada (f. 1924) en test...
Tone Greve Gedde
26.06.2017
Gode språkferdigheter er viktig for utøvelsen av legeyrket. De nye språkkravene til leger utdannet i land utenfor EØS-området er dessverre for lave. Illustrasjon: Thinkstock 1.1.2017 ble det innført...
Anders Totland
26.06.2017
Eg bur midt i eit sjukehus. Det er nesten heilt sant. For berre eit par generasjonar sidan var heile bygda eg bur i del av sjukehuset. Foto: Per Egil Larsen Eg bur også på ein gard. Ikkje fordi eg er...
Karin Isaksson Rø
26.06.2017
Både ledere og klinikere ønsker å utgjøre en forskjell for pasientene, men de velger ulike virkemidler. Hvordan kan vi legge til rette for bedre gjensidig forståelse? Illustrasjonsfoto: DN/NTB...
26.06.2017
Gunnar Hasle er lege med en ph.d.-grad i zoologi. Han driver Reiseklinikken i Oslo og har reisemedisin som sitt fagområde. – Reisemedisin kan i utgangspunktet høres smalt ut, men faget berører...
Svenn-Erik Mamelund
26.06.2017
Reducing social inequality in health is at the core of international health work, but does not form part of the discussion on international preparedness plans for pandemic influenza. This is...