Annonse
Annonse

Søk

31551 resultater
Erik Skaaheim Haug
28.03.2017
I sykehus med et høyt antall kirurgiske prosedyrer kan man sannsynligvis oppnå bedre resultater. Men beredskapen kan fort forringes hvis sentraliseringen drives for langt. Kravet om flere kirurgiske...
Astrid Austvoll-Dahlgren, Vigdis Underland, Gyri Hval Straumann, Louise Forsetlund
27.03.2017
Artikkelen publiseres samtidig med en mer omfattende rapport fra Kunnskapssenteret, som ledd i et samarbeid mellom Tidsskriftet og Kunnskapssenteret . Det er en sammenheng mellom pasientvolum og...
Morten I. Lossius, Kristin Å. Alfstad, Kari M. Aaberg, Karl O. Nakken
22.03.2017
In seizure-free patients with epilepsy, the question of whether, and if so when, it is acceptable to discontinue treatment may be difficult to answer. A thorough risk-benefit assessment should be...
Ketil Slagstad
22.03.2017
The debate on drug-free programmes in mental health care concerns the nature of psychiatry – and what it ought to be. Photo: Sturlason Since 2010, a number of user organisations have campaigned for...
Martin Prøven Bogsrud, Asgeir Græsdal, Kjetil Retterstøl, Kirsten B. Holven
22.03.2017
It is easy to forget that young people may be affected by diseases usually seen in older patients. When patients have typical clinical symptoms or a high pre-test probability, we should think about...
Elisabeth Gjerberg, Lillian Lillemoen, Kristin Weaver, Reidar Pedersen, Reidun Førde
22.03.2017
In 2013, approximately 47 % of all deaths in Norway occurred in nursing homes ( 1 ). An increasing proportion of nursing home patients with cognitive failure ( 2 ) and a high number of critical...
Torben Wisborg, Ingrid Petrikke Olsen, Oddvar Kvalsvik, Knut Trygve Jenssen
21.03.2017
Investeringer i nye behandlingstiltak eller i kostbart utstyr eksisterer ikke i et vakuum – pengene kommer fra samme kilde. Det stiller krav til solide begrunnelser med vurderinger av forventet nytte...
Torunn Alberg, Øyunn Holen, Hege Salvesen Blix, Morten Lindbæk, Horst Bentele, Hanne Merete Eriksen
21.03.2017
Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 357 – 61 I Tidsskriftet nr. 5/2017 skal det på s. 360, 2. spalte, i begynnelsen av første avsnitt stå: Mens ciprofloksacin er et førstevalgsmedikament ved behandling...
Bjørn Hofmann, Ketil Slagstad
21.03.2017
Helsedirektoratets nylige anbefaling om å innføre ikke-invasiv prenatal testing i fosterdiagnostikken er svakt begrunnet og i beste fall dårlig gjennomtenkt. I verste fall er det uttrykk for en...
Ole-Erik Iversen
21.03.2017
Den første kreftforebyggende vaksinen ble møtt med begeistring og skepsis. Nobelprisen for det grunnleggende arbeidet kom raskt. Mange spørsmål ble stilt, og de fleste er i dag avklart – med et...
Helene Helgeland, Stein Førde
21.03.2017
En god medisinsk vurdering handler ikke bare om å påvise eller avkrefte sykdom, men også om å forstå hva pasienten og pasientens familie trenger. Hos barn med kramper og/eller andre kroppslige...
Jan Ivar Røssberg, Ole A. Andreassen, Stein Opjordsmoen Ilner
21.03.2017
Det er problematisk å gi statlig garanti for at psykotiske lidelser kan behandles uten medisiner. I 2015 ble de regionale helseforetakene, etter ønske fra brukerorganisasjonene, pålagt av Helse- og...
21.03.2017
Fra redaktøren Diskusjonen om medisinfrie tilbud innen psykisk helsevern handler om hva psykiatri er – og hva det bør være. Psykiatriens indre konflikter eksponert Forberedende samtale i sykehjem...
Hans Magnus Solli
21.03.2017
I en viktig kronikk om overdiagnostikk skriver Roksund og medarbeidere at koblingene mellom sykdomsdiagnoser og velferdsgoder også bør debatteres ( 1 ). Som trygdemedisinsk forsker vil jeg bidra til...
21.03.2017
Illustrasjon © Sylvia Stølan Det finnes langt mindre forskning på når medikamenter burde seponeres enn når de skal forskrives. Et trygt, men ikke-kunnskapsbasert tegn på at medisinlisten er moden for...
Kari Tveito
21.03.2017
En ny vaksine mot ebolavirus førte til antistoffdanning hos alle vaksinerte og ga ingen alvorlige bivirkninger i to studier i USA. Ebolavirus. Illustrasjon: Science Photo Library Flere vaksiner mot...
Philipp Lobmaier
21.03.2017
Kraft, Pål Rusmiddelavhengighet Et psykologisk perspektiv. 232 s. Oslo: Universitetsforlaget, 2016. Pris NOK 349 ISBN 978-82-15-02626-8 Legenes rolle i rusfeltet har utviklet seg betydelig det siste...
Hans Olav Tungesvik
21.03.2017
Barne- og ungdomspsykiater Einfrid Perstølen, som også var spesialist i vaksenpsykiatri, døydde 7. januar 2017, 99 1/2 år gamal. Ho budde i Asker, der ho og dreiv sin spesialistpraksis frå 1972 og...
Lisbet T. Kongsvik
21.03.2017
– Etter en dag i barnehagen føler jeg meg bedre rustet til å kommunisere med barn på en god måte, sier medisinstudent Marie Klem Funderud. GODT SAMARBEID: Medisinstudent Marie Klem Funderud (t.v.),...
Anna-Birgitte Aga
21.03.2017
To av tre pasienter med revmatoid artritt oppnår remisjon når de behandles etter moderne behandlingsstrategier. Anna-Birgitte Aga. Foto: Nicolas Tourrenc I mitt doktorarbeid deltok jeg i...