Usunne solvaner, mer hudkreft

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En stor norsk studie bekrefter sammenhengen mellom uheldige solvaner og risiko for melanom og kutant plateepitelkarsinom.

  Illustrasjonsfoto: nito100/iStock
  Illustrasjonsfoto: nito100/iStock

  Forekomsten av melanom og kutant plateepitelkarsinom øker i Norge og de fleste andre vestlige land. I den norske NOWAC-studien besvarte rundt 170 000 kvinner i perioden 1991–2007 og senere hvert 5–7 år spørsmål om solvaner, sydenreiser, solariumbruk og episoder med solbrenthet (1). Forskerne identifiserte fem solvanemønstre med ulik UV-eksponering gjennom livet. Informasjon om hvem som utviklet hudkreft, ble innhentet fra Kreftregisteret.

  Blant kvinner i gruppen med opptil 39 års observasjonstid utviklet 1 252 melanom og 739 plateepitelkarsinom. De med de to mest uheldige solvanemønstrene hadde høyere risiko for begge kreftformene enn dem med lavest UV-eksponering; justert hasardratio var henholdsvis 1,50 (95 % KI 1,28 til 1,75) og 1,44 (1,20 til 1,73) for melanom og 1,51 (1,22 til 1,87) og 1,47 (1,14 til 1,91) for plateepitelkarsinom.

  – Denne store studien fra Norge viser en klar sammenheng mellom uheldige solvaner og hudkreft, sier Ingeborg Bachmann, som er professor og avdelingsoverlege ved Hudavdelingen, Haukeland universitetssjukehus. Studien inngår i NOWAC-prosjektet som ble etablert i 1991 om kvinner og kreft, og analysene ble gjort av et sterkt epidemiologisk forskningsmiljø i Oslo.

  – Resultatene samsvarer med andre studier som viser en sammenheng mellom episoder med solbrenthet og melanom. De underbygger hudlegers og Kreftforeningens råd om å unngå å bli solbrent, særlig i barneårene. Sunne solvaner er vesentlig for å hindre en videre økning i forekomsten av hudkreft, sier Bachmann.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media