Torunn Janbu

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Torunn Janbu

Aase Serine Devold Pay, Runa Sigrid Aabø, Inger Økland, Torunn Janbu, Ole-Erik Iversen, Mette Løkeland
29.05.2018
Induced abortion is one of the most commonly performed procedures in reproductive health. Globally, the number of abortions is declining, while the number of unsafe abortions is on the increase ( 1...
Aase Serine Devold Pay, Runa Sigrid Aabø, Inger Økland, Torunn Janbu, Ole-Erik Iversen, Mette Løkeland
28.05.2018
Provosert abort er en av de vanligste behandlingene innenfor reproduktiv helse. På verdensbasis er abortantallet synkende, mens antallet utrygge aborter er økende ( 1 ). I Norge har abortantallet per...
Torunn Janbu
01.02.2007
Legeforeningen satser på kvalitet og pasientsikkerhet i legevaktarbeid. Nye signaler fra myndighetene gir grunn til forsiktig optimisme Legeforeningen har i en årrekke arbeidet for en...
Torunn Janbu
31.05.2007
Antall dagligrøykere går sakte ned – mens snusbruk øker. Legers engasjement er viktig for å motivere mennesker til å slutte å bruke tobakk 31. mai markerer Norge verdens røykfrie dag for tjuende år...
Torunn Janbu
01.03.2007
Legeforeningen er opptatt av befolkningens tillit til legene. Den er grunnleggende for en god helsetjeneste. Det er behov for at leger deltar i forskning og fagutvikling i samarbeid med næringslivet...
Torunn Janbu
29.11.2007
Strategi for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg må være faglig basert Problemnotatet fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om nasjonal strategi for svangerskaps- fødsels- og barselsomsorg...
Torunn Janbu
01.03.2007
Turnustjenesten skal gjøre studenter til leger gjennom praktisk læring under veiledning En god turnustjeneste sikrer praktisk læring under veiledning og supervisjon. Sammen med teoretisk kunnskap...
Torunn Janbu
18.10.2007
Pasientbehandling forbedres gjennom å lære av uønskede hendelser Vi leger har som mål for vårt arbeid å gi pasientene best mulig diagnostikk, behandling og omsorg. Organiseringen av behandlingen...
Torunn Janbu
19.04.2007
Takk for engasjerte innlegg om klimaforandringene ( 1 , 2 ). Det er godt å lese at leger er opptatt av klimaforandringer, for det er viktig å bidra til å opplyse flere om utfordringene. Moksnes har...
Torunn Janbu
15.03.2007
Legeforeningen arbeider kontinuerlig med fornyelse og forbedring av spesialistutdanningen og den pedagogiske utviklingen Legeforeningens innsats er bærebjelken i spesialistutdanningen. Nylig ble det...
Torunn Janbu
19.04.2007
En god helsetjeneste skal gi befolkningen medisinsk diagnostikk og behandling av god kvalitet på riktig nivå innen akseptabel tid og nærhet Legeforeningen har prioritert arbeidet om lokalsykehusenes...
Torunn Janbu
15.11.2007
Stortinget arrangerer årlig høringer knyttet til statsbudsjettet. Helse- og omsorgskomiteen avholdt i høst seks høringer. Legeforeningen deltok på alle, sammen med flere titalls ulike organisasjoner...
Torunn Janbu
09.08.2007
Fagmiljøer og brukere har lenge påpekt behovet for flere og bedre rehabiliterings- og habiliteringstiltak. Mange venter fortsatt I Soria Moria-erklæringen uttaler regjeringen at alle som trenger...
Torunn Janbu
20.09.2007
Uthuling av taushetsplikten undergraver personvernet og medfører mangelfull trygghet og tillit i lege-pasient-forholdet. Det vil gå ut over kvaliteten på helsetjenesten Enhver pasient skal kunne...
Torunn Janbu
14.06.2007
Landsstyremøtet på Kongsberg viste at Legeforeningen er en forening med stort engasjement Jeg takker medlemmene for tilliten som er vist meg i forbindelse med gjenvalg som president og ser med glede...
Torunn Janbu
04.10.2007
Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering har viktige oppgaver – men det beveger seg i et vanskelig terreng når det gjelder sammensetning, hvilke saker som tas opp og hvordan arbeidet skal...
Torunn Janbu
23.08.2007
Legerollen er under stadig utvikling. Det som ikke endres er vår oppgave om å ta vare på pasientene. Med god kompetanse, yrkesetikk, engasjement og omtanke er vår deltakelse bærebjelken i den gode...
Torunn Janbu
03.05.2007
Legenes hovedoppgave vil også i fremtiden være å bidra med vår medisinsk faglige kompetanse til å sikre alle et godt medisinsk tilbud Vi leger og Legeforeningen vil fortsatt ha en ansvarsfull rolle i...
Julie Skjæraasen, Torunn Janbu
23.08.2007
Budskapet om at Bjarne Waaler, født 18.4. 1925, døde 17.6. 2007 kom svært brått på oss alle. En personlighet og storhet i norsk medisin og norsk universitetsmiljø er gått bort. Bjarne Waaler tok cand...
Torunn Janbu
06.09.2007
Alle skal kunne være trygge på å få god medisinsk behandling på et fritt valgt sykehjem – uavhengig av hvor man bor i landet. Rettigheter, kapasitet og kompetanse må styrkes i eldreomsorgen...