Torunn Janbu

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Torunn Janbu

Aase Serine Devold Pay, Runa Sigrid Aabø, Inger Økland, Torunn Janbu, Ole-Erik Iversen, Mette Løkeland
29.05.2018
Induced abortion is one of the most commonly performed procedures in reproductive health. Globally, the number of abortions is declining, while the number of unsafe abortions is on the increase ( 1...
Aase Serine Devold Pay, Runa Sigrid Aabø, Inger Økland, Torunn Janbu, Ole-Erik Iversen, Mette Løkeland
28.05.2018
Provosert abort er en av de vanligste behandlingene innenfor reproduktiv helse. På verdensbasis er abortantallet synkende, mens antallet utrygge aborter er økende ( 1 ). I Norge har abortantallet per...
Torunn Janbu
13.12.2007
2007 har vært et aktivt år for Legeforeningen. En samlet forening har engasjert seg i oppgaver, alt fra pasientsikkerhet til forhandlingsarenaen Norge er et rikt land, og vi har en god offentlig...
Torunn Janbu
29.03.2007
Takk for at du tar opp et viktig tema. Antall kvinnelige leger stiger, men fortsatt er det færre kvinner blant spesialister (30 %) enn blant ikke-spesialister (49 %), det er færre kvinner blant...
Torunn Janbu
18.01.2007
Legeforeningen lanserer LEIF – en nettbasert tjeneste for planlegging, gjennomføring, evaluering og dokumentasjon av etterutdanning LEIF ble fra nyttår lansert for alle spesialiteter, unntatt...
Torunn Janbu
29.03.2007
Medisinsk teknologisk utvikling skaper utfordringer med behov for arenaer for etisk refleksjon og debatt om veivalg Vi kan glede oss over fremskritt innen medisinen og teknologien som gir oss stadig...
Torunn Janbu, Jan Emil Kristoffersen
04.01.2007
En av de største samfunnsdebattene i Norge i høst har vært knyttet til IA-avtalen og Regjeringens opprinnelige forslag om innstramninger i sykelønnsordningen. – Det er viktig at legen får holde fast...
Torunn Janbu
15.02.2007
Streik er et kraftig virkemiddel, men det eneste lovlige når forhandlinger og mekling ikke resulterer i enighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i et tariffoppgjør Streik er hardt og målrettet...
Torunn Janbu
01.11.2007
Med særskilte vurderings- og behandlingsfrister flyttes ansvaret for prioritering fra faglig hold til departementskontorene For et år siden la en arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og...
Torunn Janbu
17.05.2007
Landsstyremøtet er en viktig debattarena. I år blir hovedtema prioritering, et tema med krevende utfordringer. Andre viktige tema som løftes frem er pasientsikkerhet og forskning Landsstyret er...
Torunn Janbu
01.02.2007
Legeforeningen satser på kvalitet og pasientsikkerhet i legevaktarbeid. Nye signaler fra myndighetene gir grunn til forsiktig optimisme Legeforeningen har i en årrekke arbeidet for en...
Torunn Janbu
31.05.2007
Antall dagligrøykere går sakte ned – mens snusbruk øker. Legers engasjement er viktig for å motivere mennesker til å slutte å bruke tobakk 31. mai markerer Norge verdens røykfrie dag for tjuende år...
Torunn Janbu
01.03.2007
Legeforeningen er opptatt av befolkningens tillit til legene. Den er grunnleggende for en god helsetjeneste. Det er behov for at leger deltar i forskning og fagutvikling i samarbeid med næringslivet...
Torunn Janbu
29.11.2007
Strategi for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg må være faglig basert Problemnotatet fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om nasjonal strategi for svangerskaps- fødsels- og barselsomsorg...
Torunn Janbu
01.03.2007
Turnustjenesten skal gjøre studenter til leger gjennom praktisk læring under veiledning En god turnustjeneste sikrer praktisk læring under veiledning og supervisjon. Sammen med teoretisk kunnskap...
Torunn Janbu
18.10.2007
Pasientbehandling forbedres gjennom å lære av uønskede hendelser Vi leger har som mål for vårt arbeid å gi pasientene best mulig diagnostikk, behandling og omsorg. Organiseringen av behandlingen...
Torunn Janbu
19.04.2007
Takk for engasjerte innlegg om klimaforandringene ( 1 , 2 ). Det er godt å lese at leger er opptatt av klimaforandringer, for det er viktig å bidra til å opplyse flere om utfordringene. Moksnes har...
Torunn Janbu
15.03.2007
Legeforeningen arbeider kontinuerlig med fornyelse og forbedring av spesialistutdanningen og den pedagogiske utviklingen Legeforeningens innsats er bærebjelken i spesialistutdanningen. Nylig ble det...
Torunn Janbu
19.04.2007
En god helsetjeneste skal gi befolkningen medisinsk diagnostikk og behandling av god kvalitet på riktig nivå innen akseptabel tid og nærhet Legeforeningen har prioritert arbeidet om lokalsykehusenes...
Torunn Janbu
15.11.2007
Stortinget arrangerer årlig høringer knyttet til statsbudsjettet. Helse- og omsorgskomiteen avholdt i høst seks høringer. Legeforeningen deltok på alle, sammen med flere titalls ulike organisasjoner...