Vår felles helse

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  23. juli 2022 kunngjorde WHO at utbruddet av apekopper utgjør en global helsekrise. Forrige gang WHO gikk til et slikt skritt, var ved starten av koronapandemien i januar 2020. Det er mye som skiller disse to infeksjonssykdommene – ikke minst smitterisikoen, som er betydelig mindre for apekopper enn for SARS-CoV-2. Men en ting har de felles: Begge er virale zoonoser som har krysset artsgrensen når mennesker har beveget seg inn i viltlevende dyrs habitater. Takket være det moderne menneskets reisevaner har infeksjonene deretter spredd seg til store deler av kloden.

  Forekomsten av apekopper har vært langsomt økende i fattige deler av Vest- og Sentral-Afrika i flere tiår. Forskning på sykdommen har vært neglisjert og underprioritert like lenge, inntil viruset nå sprer seg også i rikere deler av verden – og forskningsmidlene plutselig sitter løst. Igjen blir vi påminnet den leksen vi burde ha lært under koronapandemien: Helsen til alle klodens innbyggere er vårt felles ansvar og i vår felles interesse.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media