Jørgen Dahlberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jørgen Dahlberg

Jørgen Dahlberg
24.06.2019
Anne Kjersti Befring, Bente Ohnstad Helsepersonelloven Kommentarutgave. 401 s. Bergen: Fagbokforlaget, 2019. Pris NOK 699 ISBN 978-82-450-2690-0 Befring og Ohnstad har i denne oppdateringen laget en...
Jørgen Dahlberg
11.02.2019
Anne Kjersti C. Befring Helse- og omsorgsrett Jus og etikk. 261 s, ill. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2017. Pris NOK 398 ISBN 978-82-02-42501-2 Helse- og omsorgsrett er først og fremst...
Jørgen Dahlberg, Vegard Dahl
24.02.2015
Aslak Syse har i sin leder i Tidsskriftet nr. 1/2015 knyttet noen kommentarer til at det i Tidsskriftet er «publisert tre bidrag der det er problematisert at det ikke kan anvendes tvang i flere...
Jørgen Dahlberg, Vegard Dahl
13.01.2015
Helsepersonelloven gir helsepersonell rett og plikt til å yte helsehjelp i tilfeller der hjelp er påtrengende nødvendig, selv om pasienten motsetter seg dette. Hjelpeplikten er imidlertid begrenset...