Jørgen Dahlberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jørgen Dahlberg

Jacob Jorem, Jørgen Dahlberg, Reidar Pedersen
07.06.2021
Takk for innsendt kommentar til kronikken vår. Vaksinering av pasienter hvor det er tvil knyttet til samtykkekompetanse er ofte krevende. Dette vil særlig gjelde sårbare pasienter, som det er viktig...
Ashley Elizabeth Muller, Erika Gubrium, Jørgen Dahlberg, Ariana Guilherme Fernandes
25.05.2021
Denne artikkelen er et illustrerende eksempel på at innvandrere blir beskyldt for smittespredning av covid-19, noe som dels forankres i en bred (og stigmatiserende) oppfatning av spesifikke etniske...
Jacob Jorem, Jørgen Dahlberg, Reidar Pedersen
13.04.2021
Vaksinering uten samtykke og eventuelt med tvang er problematisk og komplisert både juridisk og etisk. Når kan dette være aktuelt, og hvilke etiske hensyn må vurderes? Vaksinering har til hensikt å...
Jørgen Dahlberg
24.06.2019
Anne Kjersti Befring, Bente Ohnstad Helsepersonelloven Kommentarutgave. 401 s. Bergen: Fagbokforlaget, 2019. Pris NOK 699 ISBN 978-82-450-2690-0 Befring og Ohnstad har i denne oppdateringen laget en...
Jørgen Dahlberg
11.02.2019
Anne Kjersti C. Befring Helse- og omsorgsrett Jus og etikk. 261 s, ill. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2017. Pris NOK 398 ISBN 978-82-02-42501-2 Helse- og omsorgsrett er først og fremst...
Jørgen Dahlberg, Vegard Dahl
24.02.2015
Aslak Syse har i sin leder i Tidsskriftet nr. 1/2015 knyttet noen kommentarer til at det i Tidsskriftet er «publisert tre bidrag der det er problematisert at det ikke kan anvendes tvang i flere...
Jørgen Dahlberg, Vegard Dahl
13.01.2015
Helsepersonelloven gir helsepersonell rett og plikt til å yte helsehjelp i tilfeller der hjelp er påtrengende nødvendig, selv om pasienten motsetter seg dette. Hjelpeplikten er imidlertid begrenset...