Elisabeth Tran

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Elisabeth Tran

Matilla Færevåg Berger, Elisabeth Tran, Johanne Hegde, Sara Soraya Eriksen
09.02.2021
Klimakrisen er århundrets største trussel mot folkehelsen, og norsk helsesektor er en av de mest utslippsintensive i verden. Vi etterspør mer undervisning om klima og helse i legeutdanningen...