Når er det slutt?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  30. januar 2020 var en merkedag i koronapandemien. Da erklærte Verdens helseorganisasjon (WHO) utbruddet av SARS-CoV-2 som public health emergency of international concern – eller PHEIC, som det heter i WHO-lingo. En slik erklæring har en rekke konsekvenser. Blant annet forplikter den alle medlemslandene til å følge WHOs anbefalinger så lenge erklæringen varer. Det gjør den i tre måneder av gangen. Hver tredje måned møtes derfor WHOs ekspertkomité for å avgjøre om erklæringen bør forlenges. Når komiteen nå straks møtes for ellevte gang, vil den sannsynligvis på ny anbefale forlengelse. Men på et eller annet tidspunkt – estimater varierer fra måneder til år fra nå av – vil WHO erklære at PHEIC, og dermed pandemien, er over.

  Små og store virusutbrudd vil forekomme i lang tid fremover. Og mer alvorlige varianter kan fortsatt oppstå, blant annet i de omtrent 20 dyreartene som til nå har vist seg å kunne huse SARS-CoV-2. Komitéens jobb er å avgjøre når dette ikke lenger gir grunn til internasjonal bekymring. Beslutningen er konsensusbasert – og langt fra enkel. Vi står like rådville mot pandemiens slutt som vi gjorde ved dens begynnelse.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media