Leder
18.06.2019
God klinisk praksis bør være kunnskapsbasert og er avhengig av store offentlige aktører. Omkring årtusenskiftet ble det sjelden utført fedmekirurgi i Norge. Under 50 pasienter i året fikk tilbud om...
27.05.2019
Tilsyn av sykehusene sin sepsisbehandling har ført til forbedringer, men mye gjenstår. Statens helsetilsyn gjennomførte i 2016–18 tilsyn av sepsisbehandlingen i akuttmottak i hele landet, det hittil...
20.05.2019
Barnevaksinasjonsprogrammets suksess i å redusere sykdomsbyrden av smittsomme sykdommer bør inspirere til et tilsvarende program for voksne. I en gjennomsnittlig influensasesong oppsøker et par...
08.04.2019
Injury epidemiology research and prevention of injuries depend on good-quality data on where, when and how injuries occur. Accidents are the main cause of death for people under 45 years ( 1 ). In...
08.04.2019
Skadeepidemiologisk forskning og forebygging av skader er avhengig av gode data om hvor, når og hvordan skader skjer. Ulykker er den viktigste årsaken til dødsfall for personer under 45 år ( 1 ). I...
08.04.2019
En helhetlig tilnærming gjennom hele sykdomsforløpet – palliasjon – gir bedre livskvalitet for syke barn og deres familier. «Vi skal alle dø en dag. Men alle...
25.03.2019
Systematic identification of patients with acute delirium in emergency departments in Norwegian hospitals may benefit multimorbid elderly patients. For many doctors, the terms ‘acute confusion’ and ‘...
22.03.2019
To pasienter er tilsynelatende kurert for hiv etter benmargstransplantasjon. Har denne type behandling en plass som fremtidig kur mot hiv? I 2009 ble det for første gang rapportert at en pasient...
19.03.2019
Anbudsordningen for dyre biologiske legemidler mot inflammatorisk sykdom i ledd, tarm og hud har ført til store besparelser for norske sykehus og til at flere pasienter kan få effektiv behandling...
13.03.2019
Systematisk kartlegging av pasienter med akutt delirium på akuttmottakene i norske sykehus kan gi et løft for eldre pasienter med mange sykdommer. Hos mange leger fremkaller ordene akutt forvirring...