Annonse
Annonse
Leder
08.04.2019
Injury epidemiology research and prevention of injuries depend on good-quality data on where, when and how injuries occur. Accidents are the main cause of death for people under 45 years ( 1 ). In...
08.04.2019
Skadeepidemiologisk forskning og forebygging av skader er avhengig av gode data om hvor, når og hvordan skader skjer. Ulykker er den viktigste årsaken til dødsfall for personer under 45 år ( 1 ). I...
08.04.2019
En helhetlig tilnærming gjennom hele sykdomsforløpet – palliasjon – gir bedre livskvalitet for syke barn og deres familier. «Vi skal alle dø en dag. Men alle...
25.03.2019
Systematic identification of patients with acute delirium in emergency departments in Norwegian hospitals may benefit multimorbid elderly patients. For many doctors, the terms ‘acute confusion’ and ‘...
22.03.2019
To pasienter er tilsynelatende kurert for hiv etter benmargstransplantasjon. Har denne type behandling en plass som fremtidig kur mot hiv? I 2009 ble det for første gang rapportert at en pasient...
19.03.2019
Anbudsordningen for dyre biologiske legemidler mot inflammatorisk sykdom i ledd, tarm og hud har ført til store besparelser for norske sykehus og til at flere pasienter kan få effektiv behandling...
13.03.2019
Systematisk kartlegging av pasienter med akutt delirium på akuttmottakene i norske sykehus kan gi et løft for eldre pasienter med mange sykdommer. Hos mange leger fremkaller ordene akutt forvirring...
11.03.2019
Varicose veins may result in significant symptoms and therapy-resistant venous leg ulcers, but frequently cosmetic factors underlie patients’ desire for treatment. Which methods should be used in the...
11.03.2019
Åreknuter kan forårsake betydelige plager og terapiresistente leggsår, men ofte er det kosmetiske forhold som ligger bak pasienters ønske om behandling. Hvilke metoder bør benyttes i det offentlige...
11.03.2019
Det er stor variasjon i bruk av CT ved primærundersøkelsen av skadede pasienter. Det viser Nasjonalt traumeregisters årsmelding. Strålebelastningen ved en CT-undersøkelse gjør at denne variasjonen er...