Leder
NO IMAGE
11.01.2021
Catheter-based ablation is a well-established treatment for atrial fibrillation. The fact that ablation of atrial fibrillation can also be carried out during open-heart surgery is less well known...
05.01.2021
Kateterbasert ablasjon av atrieflimmer er en veletablert behandling. At ablasjon av atrieflimmer også kan gjøres under åpen hjertekirurgi, er mindre kjent. Atrieflimmer er vår vanligste...
29.12.2020
Pandemiens andre bølge krever gode lokale smittevernvurderinger, bedre samhandling og bedre kommunikasjon. Da må kommuneoverlegen være sentral i den lokale kriseledelsen. For å redusere...
NO IMAGE
15.12.2020
The mortality rate from COVID-19 is not constant. It will vary over time and is affected by several external factors. We are now experiencing the second wave of COVID-19 ( 1 ). There are strong...
14.12.2020
Dødeligheten av covid-19 er ikke konstant. Den vil variere over tid og påvirkes av flere ytre faktorer. Vi opplever bølge nummer to av covid-19 ( 1 ). Mye tyder på at den vil opptre annerledes enn...
14.12.2020
Ukontrollert immunrespons mot SARS-CoV-2 kan føre til vevsskade, organsvikt og død. Jo mer vi forstår av denne prosessen, jo nærmere kan vi komme en bedre behandling. Infeksjon med SARS-CoV-2 starter...
NO IMAGE
14.12.2020
I Danmark ble flere millioner mink avlivet for å hindre spredning av et mutert koronavirus. Saken understreker koblingen mellom menneskers og dyrs helse. Viruset SARS-CoV-2 gjorde et vertshopp...
14.12.2020
I en pandemi må vi sikre tilgang til tester, vaksiner og legemidler for alle land og befolkningsgrupper. Dette krever solidaritet og internasjonalt samarbeid. 2020 går snart inn i historiebøkene...
NO IMAGE
14.12.2020
Det er grunn til å glede seg over noen lyspunkter og å feire kollegene som har brakt oss nokså trygt gjennom pandemien så langt. Det nye koronaviruset SARS-CoV-2 har i Norge så langt tatt livet av...
NO IMAGE
23.11.2020
The treatment rates for simple lumbar spine surgery vary little across Norway, but there seems to be a need for more complex spine procedures in the Northern Norway Regional Health Authority area...