Annonse
Annonse
Leder
10.12.2018
Brev frå ein mann innlagt på sjukehus for behandling av tuberkulose i ryggen for nesten 70 år sidan gjev oss innblikk i ei anna tid og ein annan medisin. Tuberkulose, tæring, den kvite pesten...
10.12.2018
Eksperiment i kommunehelsetjenesten: Mor og barn kan nå sendes hjem bare timer etter fødselen – hvordan vil det gå? Liggetiden etter fødsel har blitt stadig kortere og var i gjennomsnitt 2,7 døgn i...
10.12.2018
Nobelprisen i medisin 2018: Kontrollpunkthemmere gir håp til kreftpasienter. Årets nobelpris i fysiologi eller medisin gikk til James P. Allison og Tasuku Honjo, to forskere som hver for seg har...
10.12.2018
Årets fredspris går til to forkjempere for kvinners rettigheter og kampen mot seksualisert vold. Seksualisert vold er kjønnsbasert eller seksuelt motivert vold som innebærer seksuelle handlinger. I...
06.12.2018
Luftige ideer om teknologi og samhandling kan ikke erstatte senger. «Eldrebølgen» er et tosidig fenomen. Når andelen eldre i befolkningen øker, er det bl.a. resultat av synkende barnetall. Når det...
30.10.2018
Sunne solvaner og kunnskap om suspekte hudforandringer er fremdeles viktigst for å forebygge malignt melanom. Om lag 2 000 nordmenn får malignt melanom i huden hvert år, og om lag 15 % av disse dør...
30.10.2018
Når blålysene er slått av, begynner rehabiliteringen etter hjerneslag. Men hvor tidlig bør pasienten mobiliseres? Akutt revaskulariserende behandling med trombolyse og trombektomi har endret...
19.10.2018
Tro om igjen hvis du mener du aldri forskriver legemidler off-label. Dersom du har jobbet som lege en stund, har du nesten helt sikkert forskrevet legemidler utenfor godkjent indikasjon («off-label...
15.10.2018
Unge sykehusleger angir et alarmerende høyt nivå av trakassering, og få vil anbefale legeyrket videre. Nesten 4 000 leger signerte oppropet #UtenTaushetsplikt, som var legenes svar på #MeToo ( 1 )...
15.10.2018
Kjønn er mer enn biologi. En snever kjønnsforståelse kan hindre god helsehjelp. Biologisk ulikhet har tradisjonelt vært legers grunnlag for forståelse av kjønn. Men vil vi se på helse i et...