Annonse
Annonse
Leder
26.06.2018
The new diagnosis of gender incongruence is a recognition of the right of transgender persons to decide for themselves who they want to be. Our understanding of gender and gender identity is changing...
26.06.2018
Den subjektive opplevelsen av en terrorsituasjon kan være mer avgjørende for psykologiske langtidseffekter enn objektive mål for trusselnivå og skadeomfang . I alle nasjonale og internasjonale...
26.06.2018
Ambulansetjenesten er en del av spesialisthelsetjenesten, men også et uunnværlig ledd i behandlingskjeden for pasienter, primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Når et ledd svikter, brytes...
12.06.2018
Midwife-led birth units were originally established to alleviate the working situation of rural midwives. Most midwife-led birth units have now been closed due to low delivery rates. The safety of...
12.06.2018
Fødestuer ble i sin tid opprettet for å lette arbeidssituasjonen for distriktsjordmødrene. Nå er de fleste fødestuer nedlagt på grunn av lave fødselstall. Tryggheten ved fødestuefødsler er et...
12.06.2018
Beslutninger om å innføre nye metoder og ny teknologi i helsetjenesten bør bygge på metodevurderinger, der nytten av tiltaket, tilstandens alvorlighetsgrad og ressursbruken vurderes. I 1998 vedtok...
11.06.2018
Den nye diagnosen kjønnsinkongruens er en anerkjennelse av transpersoners rett til selv å bestemme hvem de vil være. Forståelsen av kjønn og kjønnsidentitet er i endring i Norge og internasjonalt...
29.05.2018
Hospital admissions increase the closer we get to the end of life. Should we give a lower or higher priority to the treatment of patients in their last years of life than we do today? Elstad and...
29.05.2018
These days, most pregnancy terminations do not involve surgical treatment; they tend to be medically induced. Who should be able to offer this type of treatment? In 2009, the Norwegian Society for...
28.05.2018
Bruken av sykehus øker jo nærmere man er dødstidspunktet. Bør vi prioritere behandling av pasientene i de siste leveårene lavere eller høyere enn i dag? Elstads og Reinertsens undersøkelse av...