Annonse
Annonse
Leder
20.03.2018
Efforts to combat the spread of methicillin-resistant Staphylococcus aureus are essential, but need to be evaluated. A main task for infection control efforts in Norway is to prevent the spread of...
19.03.2018
Innsatsen mot spredning av meticillinresistente gule stafylokokker er viktig, men tiltakene må evalueres. En hovedoppgave i smittevernarbeidet i Norge er å hindre spredning av multiresistente...
06.03.2018
Room for improvement in the effort to prevent coronary artery disease in patients with diabetes. The association between diabetes, impaired glucose tolerance and cardiovascular disease is well...
05.03.2018
Vi kan fortsatt gjøre en bedre innsats for å forebygge koronarsykdom hos pasienter med diabetes. Sammenhengen mellom diabetes, nedsatt glukosetoleranse og kardiovaskulær sykdom er godt dokumentert,...
05.03.2018
Helsepersonell kan for lite om delirium, og majoriteten av tilfella vert aldri oppdaga. No blir det arrangert ein internasjonal dugnad for å redusere forvirringa. 14. mars 2018 har fleire...
20.02.2018
Asthma treatment in children varies considerably between the counties. Variation in the health services provided to the population has been a major topic in health service research for several...
20.02.2018
Guidelines for treatment of sepsis raise important questions. Kaspersen and co-authors highlight an important topic for the Norwegian health services: How can we ensure effective, safe treatment for...
19.02.2018
Retningslinjer for behandling av sepsis reiser viktige spørsmål. Kaspersen og medarbeidere belyser et viktig tema for norsk helsetjeneste: Hvordan kan vi sikre pasienter effektiv og trygg behandling...
19.02.2018
Astmabehandling hos barn varierer betydelig mellom fylkene. Variasjon i helsetjenester til befolkningen har vært et viktig tema i helsetjenesteforskningen i flere tiår. Allerede i 1938 fant James...
06.02.2018
It is not always easy to see the warning signs of suicide in young men. Experiences of the bereaved in connection with the suicide of young men is a qualitative study of the perceptions of 61 close...