Leder
20.07.2021
Skal man minske de sosiale forskjellene i helse, må man motvirke urettferdige ulikheter i livssjanser og ressurser. Dette er et nasjonalt politisk ansvar. «Alle partier som ber om velgernes tillit i...
NO IMAGE
28.06.2021
There is a need to strengthen the evidence base for the Norwegian antibiotics guidelines. This base should preferably be grounded in clinical efficacy. Antibiotic therapy is not a static exercise...
28.06.2021
Det er behov for å styrke evidensgrunnlaget for norske antibiotikaretningslinjer. Helst bør grunnlaget baseres på klinisk effekt. Antibiotikabehandling er ingen statisk øvelse. Det kommer stadig nye...
NO IMAGE
28.06.2021
Prøvetaking og smitteoppsporing er avgjørende for å forebygge utbrudd av legionellose. Etter at Legionella for første gang ble beskrevet i Philadelphia i USA i 1976, har sporadiske tilfeller og...
07.06.2021
Laboratoriefagene er vant til å være i bakgrunnen, men i mars 2020 ble de med ett veldig synlige. Fredag før påske i fjor fikk Klinikk for laboratoriemedisin ved Oslo universitetssykehus (OUS) et...
07.06.2021
Historien om kjønnsminoriteters og seksuelle minoriteters møte med medisinen er en fortelling om kamp mot sykeliggjøring og for tilgang til helsetjenester. De siste hundre årene viser at fag og...
NO IMAGE
02.06.2021
The government has proposed that the use of hard drugs should remain illegal but not treated as a criminal offence. The government’s proposal, Drug policy reform – from punishment to help...
NO IMAGE
26.05.2021
Regjeringen foreslår at bruk av sterke rusmidler skal være ulovlig, men ikke straffbart. Regjeringens forslag om Rusreform – fra straff til hjelp innebærer at samfunnets reaksjon på illegale...
NO IMAGE
19.05.2021
More clinical intensive care studies are needed with outcome measures that are relevant to patients. Current intensive care practice has a much more solid empirical knowledge base than 20 years ago...
NO IMAGE
19.05.2021
Newly developed COVID-19 vaccines are being widely administered. Spontaneous reports from doctors on suspected adverse reactions have rarely been more important. Only a few days after the first...