Annonse
Annonse
Leder
19.10.2018
Tro om igjen hvis du mener du aldri forskriver legemidler off-label. Dersom du har jobbet som lege en stund, har du nesten helt sikkert forskrevet legemidler utenfor godkjent indikasjon («off-label...
15.10.2018
Unge sykehusleger angir et alarmerende høyt nivå av trakassering, og få vil anbefale legeyrket videre. Nesten 4 000 leger signerte oppropet #UtenTaushetsplikt, som var legenes svar på #MeToo ( 1 )...
15.10.2018
Kjønn er mer enn biologi. En snever kjønnsforståelse kan hindre god helsehjelp. Biologisk ulikhet har tradisjonelt vært legers grunnlag for forståelse av kjønn. Men vil vi se på helse i et...
01.10.2018
En sjelden svulsttype i tarmkanalen er blitt en modellsykdom for målrettet behandling av kreft. I 1998 ble en mutasjon i proto-onkogenet c-KIT knyttet til den sjeldne svulsten gastrointestinal...
01.10.2018
Skifte av legemiddel på grunnlag av nye anbefalinger er ikke så enkelt som man skulle tro. Ofte går det mest ut over de eldste og skrøpeligste. Bruk av digitalispreparater har vært omtalt i...
27.09.2018
Plassproblemer i sikkerhetspsykiatrien fører til at psykotiske innsatte holdes isolert på cellen. Ansatte i kriminalomsorgen har mange ganger påpekt at svært syke innsatte ikke får tilstrekkelig...
17.09.2018
40 år etter at sykelønnsordningen ble innført, er fraværet på samme nivå. Hvorfor mener så mange at vi ikke har råd til ordningen lenger? Dagens sykelønnsordning trådte i kraft sommeren 1978. Mange...
17.09.2018
Flere tenåringsjenter får behandling for psykiske lidelser. Vi vet ikke om dette skyldes en reell økning i forekomst, og vi kjenner heller ikke eventuelle årsaker. Folkehelseinstituttet publiserte...
04.09.2018
Patients with serious and potentially hereditary disease and their relatives may benefit from genetic exploration and counselling, even when predictive genetic testing is not available. In many...
03.09.2018
Pasienter med alvorlig og mulig arvelig sykdom og deres slektninger kan ha nytte av genetisk utredning og veiledning, også når prediktiv gentesting ikke er aktuelt. Ved mange sykdommer, som for...