Annonse
Annonse
Leder
12.02.2019
The medical student research programme has lived up to expectations, but provides no formal and warranted credit in the new specialisation training programme. This is highly questionable. In 2018,...
07.02.2019
Forskerlinjen i medisin har levd opp til forventningene, men gir ingen formell og berettiget uttelling i den nye spesialistutdanningen. Det er høyst diskutabelt. I 2018 var det 20 år siden vi igjen...
28.01.2019
Nordmenn med lavt inntak av melk og mager fisk er utsatt for jodmangel. Økt jodering av salt kan være løsningen. Jodmangel kan i sin alvorligste form føre til spedbarnsdød og kretinisme, psykisk og...
28.01.2019
Assistert befruktning hjelper mange å bli foreldre, men både biologien og lovverket setter begrensninger. Det første prøverørsbarnet ble født i England i 1978. Til nå har over åtte millioner barn...
26.01.2019
Psychiatric care pathways challenge the general practitioner’s patient-centred approach. The care pathway has arrived in the mental health service. Three general pathways were implemented as of...
21.01.2019
Pakkeforløp i psykiatrien utfordrer fastlegens pasientsentrerte tilnærming. Nå er pakkeforløpene i psykisk helsevern her. Tre overordnede pakkeforløp ble implementert fra 1. januar i år, etter en del...
18.01.2019
Oslo gjentar Stockholms feiltrinn og planlegger landets største fødeavdeling atskilt fra en fullverdig nyfødtintensivavdeling. Fremtidens storsykehus i Oslo planlegges som tre sykehus med hver sin...
14.01.2019
Making predictions is difficult, especially about the future. But how do we want general practice/family medicine to develop? Will doctors and patients continue to meet mainly in person? Probably,...
14.01.2019
Det er vanskelig å spå, særlig om fremtiden. Men hvordan ønsker vi at allmennmedisinen skal bli? Vil møtet mellom lege og pasient fortsatt i hovedsak være personlig? Sannsynligvis, men neppe i like...
10.12.2018
Brev frå ein mann innlagt på sjukehus for behandling av tuberkulose i ryggen for nesten 70 år sidan gjev oss innblikk i ei anna tid og ein annan medisin. Tuberkulose, tæring, den kvite pesten...