Pustepausen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I to år har vi levd med ekstreme inngrep i samfunnets normale funksjoner, inngrep som har kostet milliarder og berøvet barn og unge år av deres liv. Begrunnelsen har i stor grad vært at helsevesenets kapasitet ikke skulle overbelastes. Likevel, to år etter pandemiens start, har Norge fortsatt en av de laveste dekningene av både intensivsenger og sykehussenger i Europa, og det er knapt nok økning i utdanningen av intensivpersonell.

  Nå har tiltakene lettet nok en gang, og vi har fått enda en pustepause. Men nye varianter av SARS-CoV-2 kan komme. Og nye helsekriser vil helt sikkert komme. Forrige regjering styrte Norge godt gjennom krisen, men forsømte seg grovt i ansvaret for det kanskje viktigste: å sørge for at vi er bedre rustet neste gang. Det finnes ingen unnskyldning for nåværende regjering for ikke å ta det ansvaret. Uten en helhetlig plan for å ruste opp sentrale deler av vår helseberedskap vil ikke befolkningen godta like inngripende tiltak neste gang. En slik svikt i tilliten mellom styrende og styrte vil kunne true selve demokratiets grunnlag. Denne pustepausen må utnyttes bedre enn den forrige.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media