Fra fagmiljøene – til deg

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Medisinen er mangslungen og spennende. Men tiden man har til oppdatering i andre fagfelt enn sitt eget er ofte altfor knapp. Derfor innfører vi i denne utgaven av Tidsskriftet en ny spalte: Fra fagmiljøene. Her publiseres viktige nyheter fra et fagfelt til leger både i og utenfor fagfeltet. Det kan være nye retningslinjer for behandling eller oppfølging av en tilstand, informasjon om viktige strømninger innen et fagmiljø, eller annet som kan tenkes å være faglig nyttig for kolleger over hele landet. Korte artikler leses alltid mer enn lange. Derfor skal disse artiklene ikke overstige 500 ord.

  To artikler i denne utgaven introduserer den nye sjangeren. Anne Gerd Granås og kolleger beskriver på side 152 et nyttig verktøy til beslutningsstøtte for avmedisinering i pasientens siste leveår. På side 153 gir Ellen Berit Nordal og kolleger oss en svært nyttig påminning nå i vintermånedene: Bronkiolitt hos barn skal ikke behandles med hverken glukokortikoider eller antibiotika. Og begge artiklene minner oss om noe viktig: Mer behandling er ofte ikke bedre behandling.

  Har du nyheter fra ditt eget fagfelt? Gå sammen med gode kolleger og fortell det til andre i spalten Fra fagmiljøene.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media