Berit Schei

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Berit Schei

Berit Schei
21.08.2017
Den akademiske skoleringen er blitt en viktig del av legers grunnutdanning. Da Øivind Larsen skrev om legeprofesjonens utvikling i anledning 100-årsjubileet for Den norske legeforening, tok han for...
Berit Schei
13.03.2008
Jessen, L. Det ideelle offer Andre tekster om prostitusjon. 365 s Oslo: Koloritt forlag, 2007. Pris NOK 298 ISBM 978-82-92395-42-4 Redaktøren, Liv Jessen, er utdannet sosionom og en ivrig debattant i...
Berit Schei
24.09.2009
I fattige land dør kvinner under svangerskap og fødsler. Rikdommen i Norge redder kvinneliv, men avskaffer ikke diskriminering basert på kjønn, heller ikke i helsevesenet Tidligere president i...
Berit Rostad, Berit Schei, Flora da Costa, Mathias Onsrud
20.05.2004
Livmorhalskreft er den kreftformen som tar flest liv blant kvinner i det sørlige Afrika. Men ikke alle har like stor risiko for å få sykdommen. Mest utsatt er kvinner med mange seksualpartnere,...
Berit Schei
18.03.2004
Lilleaas, Ulla-Britt Ellingsen, Dag Gunnar Kvinnekroppens kår 183 s, tab, ill. Oslo: Fagbokforlaget, 2003. Pris NOK 289 ISBN 82-7674-609-8 Boken henvender seg til alle, både helsearbeidere og andre...
Berit Schei
21.10.2004
Schenck-Gustafsson, Karin Kvinnohjärtan – hjärt- och kärlsjukdomar hos kvinnor 326 s, tab. Lund: Studentlitteratur, 2003. Pris SEK 390 ISBN 91-44-02787-7 At kvinners hjerter er annerledes enn menns,...
Wenche Østerlie, Siri Forsmo, Kristen Ringdal, Berit Schei, Olaf Gjerløw Aasland
28.08.2003
Begrepet sosial støtte handler om hvordan andre mennesker bidrar med støtte og hjelp for at et menneske skal få dekket sine behov ( 2 ). Det kan dreie seg om behovet for å mestre ulike...
Berit Schei
30.04.2003
Kornstein, SG Clayton, AH Women’s mental health A comprehensive textbook. 638 s, tab, ill. London: The Guilford Press, 2002. Pris GBP 50 ISBN 1-57230-699-8 Sjelden har jeg gledet meg til å sluke...
Berit Schei
10.05.2002
Barsel betyr opprinnelig gilde ved et barns dåp (barnsøl). Etter hvert kom det til å bety gilde etter et barns fødsel (1). Fødselen skjedde vanligvis i hjemmet, og kloke koner eller hjelpekoner var...
Malin Eberhard-Gran, Anne Eskild*, Stein Opjordsmoen, Berit Schei
10.05.2000
Å få et barn oppleves av de fleste kvinner og menn som en av livets viktigste hendelser. Føde- og barselavdelingens oppgave er å bidra til å gi familien og det nye barnet en god start på livet, først...
Just Haffeld, Harald Kristian Heggenhougen, Sverre O. Lie, John-Arne Røttingen, Berit Schei
20.09.2011
Global helse er et system under press fra mange hold. De tradisjonelt innflytelsesrike aktørene, som WHO, opplever sine posisjoner truet. Nye aktører med utspring i sivilsamfunn og mellomstatlige...
Just Haffeld, Harald Kristian Heggenhougen, Sverre O. Lie, John-Arne Røttingen, Berit Schei
20.09.2011
The global health system is under pressure from many sides. The traditionally influential actors, such as WHO, see their positions as threatened. New actors based in civil society and...
Kaja Haugen, Anne Slungård, Berit Schei
15.12.2005
Seksuelle overgrep er et stort helseproblem ( 1 ) som vi har begrenset kunnskap om ( 2 ). Forekomsten av selvrapporterte seksuelle overgrep er undersøkt i ulike populasjoner ( 3  –  7 ), men hva som...
Berit Schei
07.04.2005
Bakken, Runar Mann i ingenmannsland 131 s. Bergen: Fagbokforlaget, 2004. Pris NOK 168 ISBN 82-450-00736 Noen hevder at maskuliniteten er i krise. Mannen er blitt utsatt for 1970-tallets...
Berit Schei
08.09.2005
Shaw, Leslee J. Redberg, Rita F. Coronary disease in women Evidence-based diagnosis and treatment. 431 s, tab, ill. Totowa, NJ: Humana Press, 2004. Pris USD 125 ISBN 0 - 89603 -958-7 Hjerte- og...