Siri Forsmo

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Siri Forsmo

Siri Forsmo
17.04.2018
Leger og farmasøyter på apotekene bør samarbeide mer og bedre. Målet er mer korrekt bruk av legemidler og mindre sykdom – ikke høyere omsetning. Gode apotek- og farmasøyttjenester er viktige i...
Siri Forsmo
03.01.2008
I Tidsskriftet nr. 21/2007 argumenterer Anne Eskild og medarbeidere for rutinemessige cervixcytologiske undersøkelser av kvinner under 25 år ( 1 ). Et viktig argument for innføring av organisert...
Siri Forsmo
28.02.2008
Middelaldrende kvinner som har tatt tran i oppveksten, har lavere beintetthet enn dem som ikke tok tran. Det viser en studie fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Siden begynnelsen av 1900-...
John-Arne Skolbekken, Siri Forsmo
09.01.2003
Legemidlers effektivitet og deres bivirkninger kan beskrives ved hjelp av risikotall. Inntrykket som dannes avhenger av hvilke risikotall som brukes. I denne kommentaren problematiseres bruken av...
John-Arne Skolbekken, Siri Forsmo
10.04.2003
Absolutt og relativ risikoreduksjon er godt innarbeidede begreper i epidemiologen. Begrepene er likevel en kilde til misforståelser og forvirring. Arne Høiseths innlegg er en illustrasjon på dette...
Wenche Østerlie, Siri Forsmo, Kristen Ringdal, Berit Schei, Olaf Gjerløw Aasland
28.08.2003
Begrepet sosial støtte handler om hvordan andre mennesker bidrar med støtte og hjelp for at et menneske skal få dekket sine behov ( 2 ). Det kan dreie seg om behovet for å mestre ulike...
Siri Forsmo
20.03.2001
Etter at Stein Vaaler og medarbeidere i Tidsskriftet nr. 1/2001 (1) presenterte prevalenstall for erektil dysfunksjon hos ”norske menn over 40 år”, er markedsføringen for Viagra i Tidsskriftet endret...
John-Arne Skolbekken, Siri Forsmo
10.05.2001
Våre tidligere innlegg om EDIN-studien (1 – 3) har fått Stein Vaaler og medarbeidere til å undres, Tidsskriftet nr. 8/2001 (4). Erektil dysfunksjon kan utvilsomt være et problem hos menn. Det er...