Rettelse: Ryggmargsstimulering mot perifere nevropatiske smerter

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141: 858–61.

  I Tidsskriftet nr. 9/2021, s. 860 skal Figur 1 se slik ut (merk liten endring i stiplet linje):

  Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media