Rettelse: Ryggmargsstimulering mot perifere nevropatiske smerter

Bård Lundeland, Maren Toennis, Mark Züchner, Lars Janerås, Audun Stubhaug, Per Hansson Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141: 858–61.

I Tidsskriftet nr. 9/2021, s. 860 skal Figur 1 se slik ut (merk liten endring i stiplet linje):

Figur 1 Ryggmargsstimuleringssystem med epidural elektrode og subkutan pulsgenerator. Illustrasjon: Øystein Horgmo, Universitetet i Oslo

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler