Lars Janerås

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lars Janerås

Bård Lundeland, Maren Toennis, Mark Züchner, Lars Janerås, Audun Stubhaug, Per Hansson
04.06.2021
Spinal cord stimulation with weak electric current is a neuromodulatory treatment suitable for subgroups of patients with chronic neuropathic pain and certain other pain conditions. Neuropathic pain...
Bård Lundeland, Maren Toennis, Mark Züchner, Lars Janerås, Audun Stubhaug, Per Hansson
10.06.2021
Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141: 858–61. I Tidsskriftet nr. 9/2021, s. 860 skal Figur 1 se slik ut (merk liten endring i stiplet linje): Figur 1 Ryggmargsstimuleringssystem med epidural...
Bård Lundeland, Maren Toennis, Mark Züchner, Lars Janerås, Audun Stubhaug, Per Hansson
02.06.2021
Ryggmargsstimulering med svak elektrisk strøm er en nevromodulerende behandling for undergrupper av pasienter med langvarige nevropatiske smerter og enkelte andre smertetilstander. Nevropatiske...