Audun Stubhaug

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Audun Stubhaug

Bård Lundeland, Maren Toennis, Mark Züchner, Lars Janerås, Audun Stubhaug, Per Hansson
04.06.2021
Spinal cord stimulation with weak electric current is a neuromodulatory treatment suitable for subgroups of patients with chronic neuropathic pain and certain other pain conditions. Neuropathic pain...
Bård Lundeland, Maren Toennis, Mark Züchner, Lars Janerås, Audun Stubhaug, Per Hansson
10.06.2021
Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141: 858–61. I Tidsskriftet nr. 9/2021, s. 860 skal Figur 1 se slik ut (merk liten endring i stiplet linje): Figur 1 Ryggmargsstimuleringssystem med epidural...
Bård Lundeland, Maren Toennis, Mark Züchner, Lars Janerås, Audun Stubhaug, Per Hansson
02.06.2021
Ryggmargsstimulering med svak elektrisk strøm er en nevromodulerende behandling for undergrupper av pasienter med langvarige nevropatiske smerter og enkelte andre smertetilstander. Nevropatiske...
Johan Ræder, Vegard Dahl, Anne Markestad, Arve Nordbø, Anne Hilde Roaldset, Audun Stubhaug, Bjørn Søeberg, Anke Willke, Vidar Aasbø, Per Wiik Johansen
02.02.2017
Vi takker Dale og medarbeidere for et interessant innspill ( 1 ) til vår korte kommentarartikkel om å skifte ut intravenøst ketobemidon med enten morfin eller oksykodon ved våre sykehus ( 2 ). De...
Johan Ræder, Vegard Dahl, Anne Markestad, Arve Nordbø, Anne Hilde Roaldset, Audun Stubhaug, Bjørn Søeberg, Anke Willke, Vidar Aasbø, Per Wiik Johansen
11.10.2016
Ketobemidon (Ketorax) har i flere tiår vært et av de mest brukte intravenøse opioider i Norge. Ved våre sykehus har vi imidlertid bestemt at bruken av dette preparatet skal opphøre. Årsakene er...
Johan Ræder, Vegard Dahl, Anne Markestad, Arve Nordbø, Anne Hilde Roaldset, Audun Stubhaug, Bjørn Søeberg, Anke Willke, Vidar Aasbø, Per Wiik Johansen
30.09.2016
Ketobemidon (Ketorax) har i flere tiår vært et av de mest brukte intravenøse opioider i Norge. Ved våre sykehus har vi imidlertid bestemt at bruken av dette preparatet skal opphøre. Årsakene er...
Leiv Arne Rosseland, Audun Stubhaug, Harald Breivik, Per Christian Medby, Helge Holst Larsen
10.04.2002
Urinretensjon som postoperativ komplikasjon forekommer med ulik hyppighet, avhengig av pasientens kjønn, alder, type kirurgisk inngrep og anamnestiske opplysninger om vannlatningsbesvær (1)...
Ulf K. Zätterstrøm, Bjørn M. Hokland, Mette Walberg, Audun Stubhaug, Trond Mogens Aaløkken, Stig S. Frøland
20.08.2002
Pasienten var en 48 år gammel kvinne med lett hypertensjon og moderate leddplager. Tidligere var hun operert på venstre side med radikal mastoidektomi grunnet kolesteatom. Hun var storrøyker (> 30...
Luis Romundstad, Harald Breivik, Audun Stubhaug
22.09.2005
Glukokortikoidenes antiinflammatoriske effekter ble oppdaget av Hence og kolleger i slutten av 1940-årene. Binyrebarkens aktive substanser var da nettopp blitt isolert av Reichstein og Kendall, og...
Olav Magnus S. Fredheim, Gunnvald Kvarstein, Eva Undall, Audun Stubhaug, Tone Rustøen, Petter C. Borchgrevink
20.09.2011
Etter kirurgiske inngrep som er for omfattende til å utføres som dagkirurgi, vil vanligvis smertene uten behandling variere fra moderate til svært intense. Dersom man derimot planlegger...
Harald Breivik, Audun Stubhaug
22.01.2013
Helsepolitikernes gode forsetter ble borte i byråkrati – pasienter med langvarige smerter er fortsatt forsømt I dette nummer av Tidsskriftet drøfter Persheim og medarbeidere erfaringer med...
Harald Breivik, Audun Stubhaug, Hallvard Lærum, Sverre Flatby
13.05.2014
Håkon Andreas Haugtomt Håkon Andreas Haugtomt (1957 – 2013) ble bare 56 år. Han var faglig aktiv og etterspurt på grunn av sine store kunnskaper og sin erfaring innen anestesi- og smertefeltet og IT-...
Lars-Petter Granan, Henrik Børsting Jacobsen, Silje Endresen Reme, Audun Stubhaug, Per Hansson, Harald Breivik, Tone Marte Ljoså
30.06.2015
Norsk forskning viser at helsearbeidere dessverre har utilstrekkelig kunnskap om smertebehandling. En tverrfaglig videreutdanning i smertebehandling mener vi kan bidra til økt kunnskap og bedre...