Koronavirus mer utbredt i Afrika enn antatt

Ketil Slagstad Om forfatteren
Artikkel

Nesten hvert femte dødsfall var relatert til koronainfeksjon i en studie fra Zambia.

Zambia: Skolene stengte mars 2020 og var kun åpne én uke i september før ny gjenåpning 1. februar 2021. Innbyggerne må ha skriftlig godkjenning fra lokale myndigheter for offentlige sammenkomster med mer enn fem personer som ikke er i familie. Bruk av beskyttende ansiktsmasker er obligatorisk i offentlige rom. Illustrasjonsfoto: Martin Mbangweta / NTB

Det er gjort få studier om forekomst av koronavirusinfeksjon og smittespredning i afrikanske land. Zambia er et fattig land, og i hovedstaden Lusaka, som har rundt to millioner innbyggere, lever mange i slum og tettbebygde områder.

I en ny studie publisert i tidsskriftet BMJ ble 364 personer som døde i Lusaka juni–oktober 2020, undersøkt post mortem for koronavirus med nasofarynksprøve (1). Disse utgjorde rundt 10 % av alle registrerte dødsfall i perioden. Av disse døde rundt tre firedeler utenfor institusjon uten å ha vært diagnostisert med covid-19. SARS-CoV-2 ble påvist hos knapt 20 %. Over to tredeler var menn, og medianalderen var 48 år. Sju av de døde var under 19 år. Vanlige risikofaktorer var tuberkulose, hypertensjon og hiv/aids.

– Covid-19 er knyttet til hvert femte dødsfall blant middelaldrende i Afrika, sier Elia Mmbaga, som er førsteamanuensis ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo. 

– Mangelfulle helsetjenester og det at folk ikke søker helsehjelp, fører til feildiagnostikk og død. Denne studien er viktig for å bedre helsetilbudet lokalt og for å styrke helsevesenet, slik at fremtidige dødsfall kan forebygges, mener Mmbaga.

Anbefalte artikler