Anagha P. Parkar

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anagha P. Parkar

Magnus Leidland, Britt Undheim, Anagha P. Parkar, Lasse Melvær Giil
04.03.2021
Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141: 160–1. I Tidsskriftet nr. 2/2021, s. 160 og 161 skal navnet på tredjeforfatter være Anagha P. Parkar . Vi beklager feilen, den er rettet på nett.
Magnus Leidland, Britt Undheim, Anagha P. Parkar, Lasse Melvær Giil
02.02.2021
This case report illustrates the challenges of diagnosing pulmonary embolism and sheds light on an association between thromboembolism and Klinefelter’s syndrome. A man in his forties was...
Magnus Leidland, Britt Undheim, Anagha P. Parkar, Lasse Melvær Giil
21.01.2021
Dette forløpet illustrerer utfordringer ved utredning av lungeembolisme og belyser en sammenheng mellom tromboembolisme og Klinefelters syndrom. En mann i 40-årene ble innlagt i medisinsk avdeling...
Trond Mogens Aaløkken, Anagha P. Parkar, Tom-Vegard Markussen, Haseem Ashraf, Georg Karl Mynarek, Harald Nes, Fredrik Müller, Michael Schubert, Arve Jørgensen, Siri Marie Blomberg, Reidar Bjørnerheim, Nils Einar Kløw, Einar Hopp
14.05.2020
COVID-19 provides a many-faceted disease picture, and there are several potential diagnostic imaging methods for assessing and monitoring patients. The following is a review of indications and...
Trond Mogens Aaløkken, Anagha P. Parkar, Tom-Vegard Markussen, Haseem Ashraf, Georg Karl Mynarek, Harald Nes, Fredrik Müller, Michael Schubert, Arve Jørgensen, Siri Marie Blomberg, Reidar Bjørnerheim, Nils Einar Kløw, Einar Hopp
05.05.2020
Covid-19 gir et mangefasettert sykdomsbilde, og ved utredning og oppfølging av pasienter er flere bildediagnostiske metoder aktuelle. Vi gjennomgår her indikasjoner og nytteverdi og presenterer...
Anagha P. Parkar, Sabine Nore, Cornelia Fischer-Bredenbeck
21.10.2010
Cerebral amyloid angiopati (CAA) forårsakes av amyloide avleiringer i de leptomeningeale og kortikale kar i cerebrum og cerebellum. Sykdommen er ikke relatert til systemisk amyloidose. Avleiringene...
Cedric Davidsen, Julia Ruth Chelsom, Anagha P. Parkar
20.09.2011
En mann i 70-årene ble lagt inn på Medisinsk avdeling med sepsis forårsaket av Streptococcus pneumoniae og ryggsmerter, tolket som lungebetennelse. Han ble initialt behandlet med intravenøs...