Lasse Melvær Giil

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lasse Melvær Giil

Magnus Leidland, Britt Undheim, Anagha P. Parkar, Lasse Melvær Giil
04.03.2021
Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141: 160–1. I Tidsskriftet nr. 2/2021, s. 160 og 161 skal navnet på tredjeforfatter være Anagha P. Parkar . Vi beklager feilen, den er rettet på nett.
Magnus Leidland, Britt Undheim, Anagha P. Parkar, Lasse Melvær Giil
02.02.2021
This case report illustrates the challenges of diagnosing pulmonary embolism and sheds light on an association between thromboembolism and Klinefelter’s syndrome. A man in his forties was...
Magnus Leidland, Britt Undheim, Anagha P. Parkar, Lasse Melvær Giil
21.01.2021
Dette forløpet illustrerer utfordringer ved utredning av lungeembolisme og belyser en sammenheng mellom tromboembolisme og Klinefelters syndrom. En mann i 40-årene ble innlagt i medisinsk avdeling...
Einar Vie Sundal, Lasse Melvær Giil
20.01.2020
Abstinens som følge av GHB-bruk kan by på behandlingsutfordringer. En kvinne i 20-årene med kjent blandingsmisbruk av sentralstimulerende midler, opiater og gammahydroksybutyrat (GHB) utviklet...