Eva Maria Rehbinder

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eva Maria Rehbinder

Eva Maria Rehbinder, Håvard O. Skjerven, Karin C. Lødrup Carlsen
22.02.2021
Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141: 111–2. I Tidsskriftet nr. 2/2021, s. 111 skal det stå: Håvard O. Skjerven er ph.d. og overlege ved Barneavdeling for allergi- og lungesykdommer og Klinisk...
Eva Maria Rehbinder, Håvard O. Skjerven, Karin C. Lødrup Carlsen
01.02.2021
Emollient creams and bath oils do not prevent atopic eczema in infants. Emollients are nevertheless important for those who suffer from eczema. Atopic eczema is a chronic skin disease that affects...
Eva Maria Rehbinder, Håvard O. Skjerven, Karin C. Lødrup Carlsen
25.01.2021
Oljebad eller fuktighetskrem forebygger ikke atopisk eksem i spedbarnsalder. Men fuktighetskrem er fortsatt viktig hos dem med eksem. Atopisk eksem er en kronisk hudsykdom som rammer om lag hvert...