Dag Einar Lysebo

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Dag Einar Lysebo

Dag Einar Lysebo, Jørgen Krohn
08.01.2021
The picture shows a divided melanocytic naevus along the margins of the upper and lower eyelid of a teenage boy. He was referred because of two congenital pigmented naevi located opposite to each...
Dag Einar Lysebo, Jørgen Krohn
07.01.2021
Bildet viser en todelt melanocyttnævus langs kanten av høyre øyes øvre og nedre øyelokk hos en gutt i tenårene. Han ble henvist på grunn av to medfødte, pigmenterte føflekker lokalisert ovenfor...
Dag Einar Lysebo
30.04.2001
Ein 25 år gammal mann døydde i 1999 av panallergisk (kraftigaste) reaksjon på Tuxi Forte hostesaft. Det står i Felleskatalog-teksten: ”Bivirkninger: Sjeldne (<1/1000): Erythema multiforme, Stevens...
Edvin Schei, Ole Frithjof Norheim, Guri Rørtveit, Dag Einar Lysebo, Stefân Hjørleifsson
20.04.2000
Tidsskriftets essaykonkurranse 1999 om dyder i medisinen ble vunnet med en velskrevet artikkel der det argumenteres for at legers ansvar gjelder den enkelte pasient, men ikke fellesskapet for øvrig (...