Dag Einar Lysebo

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Dag Einar Lysebo

Dag Einar Lysebo
30.04.2001
Ein 25 år gammal mann døydde i 1999 av panallergisk (kraftigaste) reaksjon på Tuxi Forte hostesaft. Det står i Felleskatalog-teksten: ”Bivirkninger: Sjeldne (<1/1000): Erythema multiforme, Stevens...
Edvin Schei, Ole Frithjof Norheim, Guri Rørtveit, Dag Einar Lysebo, Stefân Hjørleifsson
20.04.2000
Tidsskriftets essaykonkurranse 1999 om dyder i medisinen ble vunnet med en velskrevet artikkel der det argumenteres for at legers ansvar gjelder den enkelte pasient, men ikke fellesskapet for øvrig (...