Dag Einar Lysebo

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Øyeavdelingen

Haukeland universitetssjukehus

Dag Einar Lysebo er spesialist i øyesykdommer og overlege.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Dag Einar Lysebo
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media