Magnus Schistad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Avdeling for gastro- og barnekirurgi

Oslo universitetssykehus

Magnus Schistad er LIS1-lege.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Magnus Schistad
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media