Magnus Schistad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Magnus Schistad

Magnus Schistad, Hans Skari, Behzad Khoshnewiszadeh, Ole Schistad, Pål Aksel Næss
11.12.2020
The X-ray shows a ring of circular foreign bodies inside the abdomen of a one-year-old child. The patient had been admitted with a two-day history of vomiting. Clinical examination revealed mild...
Magnus Schistad, Hans Skari, Behzad Khoshnewiszadeh, Ole Schistad, Pål Aksel Næss
11.12.2020
Røntgenbildet viser en krans av sirkulære fremmedlegemer intraabdominalt hos en ettåring. Pasienten ble innlagt med to dagers sykehistorie med oppkast. Ved klinisk undersøkelse var barnet lett...