Hans Skari

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hans Skari

Magnus Schistad, Hans Skari, Behzad Khoshnewiszadeh, Ole Schistad, Pål Aksel Næss
11.12.2020
The X-ray shows a ring of circular foreign bodies inside the abdomen of a one-year-old child. The patient had been admitted with a two-day history of vomiting. Clinical examination revealed mild...
Susanne Ohnesorge, Hans Skari, Krystian Zochowski, Eva Maria Pekrun, Ole Schistad, Pål Aksel Næss
23.11.2020
A child of early school age was hospitalised after several days of illness with abdominal pain, vomiting and a palpable mass in the upper abdomen. Further diagnostic workup revealed a very unusual...
Magnus Schistad, Hans Skari, Behzad Khoshnewiszadeh, Ole Schistad, Pål Aksel Næss
11.12.2020
Røntgenbildet viser en krans av sirkulære fremmedlegemer intraabdominalt hos en ettåring. Pasienten ble innlagt med to dagers sykehistorie med oppkast. Ved klinisk undersøkelse var barnet lett...
Susanne Ohnesorge, Hans Skari, Krystian Zochowski, Eva Maria Pekrun, Ole Schistad, Pål Aksel Næss
23.11.2020
Et barn i tidlig skolealder ble innlagt med noen dagers sykehistorie med magesmerter, oppkast og en palpabel oppfylling i øvre del av abdomen. Utredningen viste at det dreide seg om en svært uvanlig...
Anine Lie, Ann Christin Gjerstad, Vibeke Fossum, Cathrine Teigen, Hans Skari, Petra Aden, Anna Bjerre
04.05.2020
Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 155–9. I Tidsskriftet nr. 2/2020, s. 157 skal det stå: I tre av fire tilfeller er nattlig polyuri, dvs. nattlig urinproduksjon > 130 % av forventet blærekapasitet...
Hans Skari, Andreas Urdal, Trine Sæther Hagen, Anna Bjerre, Gunnar Aksnes
09.03.2020
Bare en liten andel av barn med urinveismisdannelser er inkontinente, men det er viktig å identifisere de barna der kirurgisk behandling kan fjerne eller redusere urinlekkasjen. Urininkontinens...
Anine Lie, Ann Christin Gjerstad, Vibeke Fossum, Cathrine Teigen, Hans Skari, Petra Aden, Anna Bjerre
06.02.2020
More than 10 % of schoolchildren suffer from lower urinary tract dysfunction, often leading to contact with the healthcare system. The problem is socially limiting as well as mentally and physically...
Petra Aden, Ann Christin Gjerstad, Hans Skari, Anine Lie, Anna Bjerre
04.02.2020
Nevrogene blæreforstyrrelser er årsak til en liten del av vannlatingsproblemer hos barn. Ulike nevrologiske grunntilstander kan føre til en forandring i nervestyringen av blære og i tillegg også tarm...
Anine Lie, Ann Christin Gjerstad, Vibeke Fossum, Cathrine Teigen, Hans Skari, Petra Aden, Anna Bjerre
29.01.2020
Vannlatingsforstyrrelser forekommer hos mer enn 10 % av skolebarn og fører ofte til kontakt med helsevesenet. Problemet er sosialt hemmende samt psykisk og fysisk krevende for barn og foreldre og det...
Kaja Mørk, Hans Skari, Ole Schistad, Pål Aksel Næss
17.04.2018
Pylorusstenose er en tilstand hvor den fortykkede pylorusmuskulaturen hindrer passasje av ventrikkelinnhold fra ventrikkelen til duodenum. Tilstanden rammer vanligvis spedbarn i alderen 3–12 uker ( 1...
Hans Skari
10.04.2003
Norsk barnekirurgi har lang tradisjon ( 1 ). Barnekirurger opererer sjeldne og komplekse tilstander hos barn, mens vanlige tilstander som appendisitt, lyskebrokk og testisretensjon stort sett...
Anne Faugli, Kristin Bjørnland, Hans Skari, Ragnhild Emblem
10.08.2002
Tabell  1 Tilleggssykdommer hos 25 pasienter i alderen 0 – 16 år med oesophagusatresi. Åtte hadde kun oesophagusstriktur og ingen andre sykdommer. En pasient kan ha flere sykdommer Type sykdom Antall...
Paal H.H. Lindenskov, Arild Rønnestad, Hans Skari
18.09.2012
A boy who had a minor lung puncture at birth died at the age of four weeks after slow weight gain, failure to thrive, vomiting and poor urinary flow. The boy was born after 37 weeks gestation with a...
Paal H.H. Lindenskov, Arild Rønnestad, Hans Skari
18.09.2012
A boy who had a minor lung puncture at birth died at the age of four weeks after slow weight gain, failure to thrive, vomiting and poor urinary flow. Postnatal collapse in the first weeks of life may...
Paal H.H. Lindenskov*, Arild Rønnestad, Hans Skari
18.09.2012
En gutt som ved fødselen hadde en mindre lungepunktering, døde knapt fire uker gammel etter langsom vektoppgang, mistrivsel, oppkast og dårlig strålekraft ved vannlating. Gutten ble født etter 37...
Hans Skari
01.10.2013
Spitz, Lewis Coran, Arnold G. Operative pediatric surgery 7. utg. 1 115 s, tab, ill. Boca Raton, FL: CRC Press, 2013. Pris GBP 259 ISBN 978-1-4441-1715-8 Forfatterne er et utvalg av verdens fremste...