Hans Skari

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hans Skari

Kaja Mørk, Hans Skari, Ole Schistad, Pål Aksel Næss
17.04.2018
Pylorusstenose er en tilstand hvor den fortykkede pylorusmuskulaturen hindrer passasje av ventrikkelinnhold fra ventrikkelen til duodenum. Tilstanden rammer vanligvis spedbarn i alderen 3–12 uker ( 1...
Hans Skari
10.04.2003
Norsk barnekirurgi har lang tradisjon ( 1 ). Barnekirurger opererer sjeldne og komplekse tilstander hos barn, mens vanlige tilstander som appendisitt, lyskebrokk og testisretensjon stort sett...
Anne Faugli, Kristin Bjørnland, Hans Skari, Ragnhild Emblem
10.08.2002
Tabell  1 Tilleggssykdommer hos 25 pasienter i alderen 0 – 16 år med oesophagusatresi. Åtte hadde kun oesophagusstriktur og ingen andre sykdommer. En pasient kan ha flere sykdommer Type sykdom Antall...
Paal H.H. Lindenskov, Arild Rønnestad, Hans Skari
18.09.2012
A boy who had a minor lung puncture at birth died at the age of four weeks after slow weight gain, failure to thrive, vomiting and poor urinary flow. The boy was born after 37 weeks gestation with a...
Paal H.H. Lindenskov, Arild Rønnestad, Hans Skari
18.09.2012
A boy who had a minor lung puncture at birth died at the age of four weeks after slow weight gain, failure to thrive, vomiting and poor urinary flow. Postnatal collapse in the first weeks of life may...
Paal H.H. Lindenskov*, Arild Rønnestad, Hans Skari
18.09.2012
En gutt som ved fødselen hadde en mindre lungepunktering, døde knapt fire uker gammel etter langsom vektoppgang, mistrivsel, oppkast og dårlig strålekraft ved vannlating. Gutten ble født etter 37...
Hans Skari
01.10.2013
Spitz, Lewis Coran, Arnold G. Operative pediatric surgery 7. utg. 1 115 s, tab, ill. Boca Raton, FL: CRC Press, 2013. Pris GBP 259 ISBN 978-1-4441-1715-8 Forfatterne er et utvalg av verdens fremste...