Rettelse: Multiorgan inflammatorisk syndrom assosiert med sars-CoV-2 hos et barn

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140. doi: 10.4045/tidsskr.20.0516

  I åttende avsnitt under Diskusjon skal det stå: Vår pasient hadde både positiv serologi og PCR i larynksaspirat.

  Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media