Karianne Wiger Gammelsrud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Karianne Wiger Gammelsrud

Paul Christoffer Lindemann, Karianne Wiger Gammelsrud, Iren Høyland Löhr, Per Espen Akselsen, Morten Lindbæk, Arnfinn Sundsfjord
09.09.2019
Definisjonene for klassifisering av bakteriers følsomhet for antibiotika er nå endret. Dette får kliniske konsekvenser ved valg og dosering av terapeutikum etter svar fra mikrobiologisk laboratorium...
E. Arne Høiby,, Didrik F. Vestrheim,, Dominique A. Caugant,, Karianne Wiger Gammelsrud
18.12.2008
Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 2452 – 6. I artikkelen i nr. 21/2008 er referanse 21 ikke helt riktig oppgitt. Korrekt referanse skal være: Onarheim H, Høivik T, Harthug S et al. Utbrudd av...
E. Arne Høiby, Didrik F. Vestrheim, Dominique A. Caugant, Karianne Wiger Gammelsrud
06.11.2008
I sin selvbiografi beskriver Lewis Thomas sin tid som nyutdannet lege ved Boston City Hospital i 1937. Han påpeker at lite av hva de gjorde terapeutisk den gangen, hadde stor betydning for...
Hildegunn Granslo, Karianne Wiger Gammelsrud, Elizabeth Aarag Fredheim, Trond Flægstad, Claus Klingenberg
04.12.2008
Koagulasenegative stafylokokker er en del av human normalflora på hud, slimhinne og i tarm. I motsetning til Staphylococcus aureus, produserer de svært få virulensfaktorer, som toksiner og...