Rettelse: Er helserisikoen ved snus undervurdert?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140. doi: 10.4045/tidsskr.19.0746.

  I Tabell 1 ved Parkinsons sykdom skal det stå: HR 0,38 (0,23–0,63).

  Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media