Rettelse: Er helserisikoen ved snus undervurdert?

Gunn Elisabeth Vist, Tom Kristian Grimsrud, Håkon Valen, Rune Becher, Bendik Christian Brinchmann, Ida-Kristin Ørjasæter Elvsaas, Jan Alexander Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140. doi: 10.4045/tidsskr.19.0746.

I Tabell 1 ved Parkinsons sykdom skal det stå: HR 0,38 (0,23–0,63).

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler