Harriet Akre

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Harriet Akre

David Hui, Johan Edvard Steineger, Harriet Akre, Terje Osnes, Sinan Dheyauldeen
17.06.2020
Most ear, nose and throat procedures cause aerosolisation of the SARS -CoV-2 virus. Otorhinolaryngologists need thorough knowledge of procedures that pose a risk, and of self-protection during the...
David Hui, Johan Edvard Steineger, Harriet Akre, Terje Osnes, Sinan Dheyauldeen
09.06.2020
De fleste øre-nese-hals-prosedyrer forårsaker aerosolisering av sars-CoV-2-viruset. Øre-nese-hals-leger må ha grundig kjennskap til risikoprosedyrer og selvbeskyttelse under covid-19-pandemien. Sars-...
Harriet Akre, Britt Øverland, Olav Skatvedt
10.09.2009
Betegnelsen «respirasjonsforstyrrelser under søvn» (sleep related breathing disorders, SRBD) brukes for å beskrive apneer, redusert respirasjon (hypopneer) og andre pusteforstyrrelser under søvn. 2–4...