Tidligere i Æsculap
14.12.2020
Lykken finnes i nuet, i en Status Presens , skriver Æsculap-redaksjonen i januar 1950. Teksten beskriver en følelse av at tempoet i verden er for høyt og en lengsel etter «de gode gamle dage». Og med...
23.11.2020
I første nummer i 1968 kritiserer daværende redaktør, Per Fugelli, medisinerne for det ensidige fokuset på biologien. Han mener at «psyke og socio» nedvurderes og at legen er blitt en «pasient-...
09.11.2020
Ikke helt sjelden står det «trøtt og sliten» bak pasientens navn i timeboka. Hvis det ikke er en åpenbar mangel på vitamin D eller jern, sendes ofte pasienten og fastlegen ut på en tålmodighetsprøve...
26.10.2020
Da de første kvinnene begynte på medisinstudiet mot slutten av 1800-tallet, møtte de stor motstand fra deler av det medisinske kollegium. I Æsculap var det også debatt, og den blusset opp i 1923 med...
25.09.2020
Er det en spesiell type som søker seg til medisinstudiet? Anonyme «Ø.» ser fellestrekk hos kollegaene og liker åpenbart ikke det han ser. I magasinets første år skrev mange under pseudonym, og i...
17.09.2020
Vi har alle vært der. I et akuttmottak for å ta opp våre obligatoriske journaler. Noen har kjent på følelsen av å være i veien om det er travelt. Andre på kjedsomheten når man sitter og venter på en...
28.08.2020
Kan du basal førstehjelp? Det kunne ikke undertegnede tidlig i studiet. Vi hadde ett førstehjelpskurs det første semesteret, for så å studere i flere år uten repetisjon. Situasjonsbeskrivelsen fra...
07.08.2020
«Medisinstudentsyndromet» er ofte et tema i Æsculap, gjerne med en selvironisk tone. Mange har hatt tendenser til det, undertegnede intet unntak. Kortvarig flimring foran øynene kan være starten på...
29.06.2020
Studentvelferd har naturlig nok ofte vært et tema i Æsculap. I 1985 var studentenes kantinefasiliteter i Bergen oppe til diskusjon, og Studentenes Kantine-Komite (SKK) redegjør i Æsculaps utgave 4...
05.06.2020
Hvor stor plass allmennpraksis får i studiet er stadig debattert i Æsculap. I 1979 deler fire nyutdannede leger sine tanker rundt studiet og hvorfor man sliter med rekruttering til allmennpraksis...