Synne Lofstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Synne Lofstad

Synne Lofstad
14.12.2020
Lykken finnes i nuet, i en Status Presens , skriver Æsculap-redaksjonen i januar 1950. Teksten beskriver en følelse av at tempoet i verden er for høyt og en lengsel etter «de gode gamle dage». Og med...
Synne Lofstad
23.11.2020
I første nummer i 1968 kritiserer daværende redaktør, Per Fugelli, medisinerne for det ensidige fokuset på biologien. Han mener at «psyke og socio» nedvurderes og at legen er blitt en «pasient-...
Synne Lofstad
09.11.2020
Ikke helt sjelden står det «trøtt og sliten» bak pasientens navn i timeboka. Hvis det ikke er en åpenbar mangel på vitamin D eller jern, sendes ofte pasienten og fastlegen ut på en tålmodighetsprøve...
Synne Lofstad
26.10.2020
Da de første kvinnene begynte på medisinstudiet mot slutten av 1800-tallet, møtte de stor motstand fra deler av det medisinske kollegium. I Æsculap var det også debatt, og den blusset opp i 1923 med...
Synne Lofstad
25.09.2020
Er det en spesiell type som søker seg til medisinstudiet? Anonyme «Ø.» ser fellestrekk hos kollegaene og liker åpenbart ikke det han ser. I magasinets første år skrev mange under pseudonym, og i...
Synne Lofstad
17.09.2020
Vi har alle vært der. I et akuttmottak for å ta opp våre obligatoriske journaler. Noen har kjent på følelsen av å være i veien om det er travelt. Andre på kjedsomheten når man sitter og venter på en...
Synne Lofstad
28.08.2020
Kan du basal førstehjelp? Det kunne ikke undertegnede tidlig i studiet. Vi hadde ett førstehjelpskurs det første semesteret, for så å studere i flere år uten repetisjon. Situasjonsbeskrivelsen fra...
Synne Lofstad
07.08.2020
«Medisinstudentsyndromet» er ofte et tema i Æsculap, gjerne med en selvironisk tone. Mange har hatt tendenser til det, undertegnede intet unntak. Kortvarig flimring foran øynene kan være starten på...
Synne Lofstad
29.06.2020
Studentvelferd har naturlig nok ofte vært et tema i Æsculap. I 1985 var studentenes kantinefasiliteter i Bergen oppe til diskusjon, og Studentenes Kantine-Komite (SKK) redegjør i Æsculaps utgave 4...
Synne Lofstad
05.06.2020
Hvor stor plass allmennpraksis får i studiet er stadig debattert i Æsculap. I 1979 deler fire nyutdannede leger sine tanker rundt studiet og hvorfor man sliter med rekruttering til allmennpraksis...
Synne Lofstad
25.05.2020
«Jeg blir ikke hørt» er et kjent utsagn fra pasienter. Men forstår legen og pasienten hverandre? Æsculap gir i 1965 sine lesere anledning til å teste sine kunnskaper om de folkelige navnene på...
Synne Lofstad
04.05.2020
Hvor politisk farget Æsculap har vært, har variert med skiftende redaksjoner og fra tiår til tiår. På starten av 1970-tallet så man en klar sosialistisk linje i Æsculaps redaksjon, og dermed også i...
Synne Lofstad
20.04.2020
I 1950- og 60-årene ble det diskutert mulighet for utplassering av amerikanske atomvåpen i Norge, men det endte til slutt med et norsk nei. I 1960 advarer Æsculaps redaktør Svenn M. Syversen mot...
Synne Lofstad
16.03.2020
Etter marsutgaven i 1940 blir det brått en pause i Æsculaps utgivelser. Da magasinet endelig er tilbake i juni, er forsiden til minne om fem medisinstudenter som falt under invasjonen. Redaktøren ser...
Synne Lofstad
30.03.2020
Ole Jacob Broch, overlege i indremedisin ved Haukeland sykehus, ga i 1954 ut boka Lege eller kvaksalver . I Æsculap kommer han med en klar formaning til legestanden om å kjenne sine grunnleggende...
Synne Lofstad
12.02.2020
Blir man en god lege av å bare pugge på lesesalen, eller burde man også være sosial og ta seg en fest? Dette spørsmålet var allerede aktuelt i en debatt i 1930. Diskusjonen oppsto etter...
Synne Lofstad
27.01.2020
Konflikt mellom studentmassen og fakultetet er ikke nytt. De siste årene har fakultetsstyret ved Universitetet i Oslo vært i åpen konflikt med studentforeningene ved fakultetet etter avgjørelsen om å...
Synne Lofstad
03.01.2020
I Æsculap nr. 1/1920, den aller første utgaven, innleder daværende redaktør Eyvin Dahl med en oppmuntring til «hver eneste mediciner, fra de ældste ned til de yngste» om å abonnere og sende inn...