Synne Lofstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Synne Lofstad

Synne Lofstad
29.06.2020
Studentvelferd har naturlig nok ofte vært et tema i Æsculap. I 1985 var studentenes kantinefasiliteter i Bergen oppe til diskusjon, og Studentenes Kantine-Komite (SKK) redegjør i Æsculaps utgave 4...
Synne Lofstad
05.06.2020
Hvor stor plass allmennpraksis får i studiet er stadig debattert i Æsculap. I 1979 deler fire nyutdannede leger sine tanker rundt studiet og hvorfor man sliter med rekruttering til allmennpraksis...
Synne Lofstad
25.05.2020
«Jeg blir ikke hørt» er et kjent utsagn fra pasienter. Men forstår legen og pasienten hverandre? Æsculap gir i 1965 sine lesere anledning til å teste sine kunnskaper om de folkelige navnene på...
Synne Lofstad
04.05.2020
Hvor politisk farget Æsculap har vært, har variert med skiftende redaksjoner og fra tiår til tiår. På starten av 1970-tallet så man en klar sosialistisk linje i Æsculaps redaksjon, og dermed også i...
Synne Lofstad
20.04.2020
I 1950- og 60-årene ble det diskutert mulighet for utplassering av amerikanske atomvåpen i Norge, men det endte til slutt med et norsk nei. I 1960 advarer Æsculaps redaktør Svenn M. Syversen mot...
Synne Lofstad
16.03.2020
Etter marsutgaven i 1940 blir det brått en pause i Æsculaps utgivelser. Da magasinet endelig er tilbake i juni, er forsiden til minne om fem medisinstudenter som falt under invasjonen. Redaktøren ser...
Synne Lofstad
30.03.2020
Ole Jacob Broch, overlege i indremedisin ved Haukeland sykehus, ga i 1954 ut boka Lege eller kvaksalver . I Æsculap kommer han med en klar formaning til legestanden om å kjenne sine grunnleggende...
Synne Lofstad
12.02.2020
Blir man en god lege av å bare pugge på lesesalen, eller burde man også være sosial og ta seg en fest? Dette spørsmålet var allerede aktuelt i en debatt i 1930. Diskusjonen oppsto etter...
Synne Lofstad
27.01.2020
Konflikt mellom studentmassen og fakultetet er ikke nytt. De siste årene har fakultetsstyret ved Universitetet i Oslo vært i åpen konflikt med studentforeningene ved fakultetet etter avgjørelsen om å...
Synne Lofstad
03.01.2020
I Æsculap nr. 1/1920, den aller første utgaven, innleder daværende redaktør Eyvin Dahl med en oppmuntring til «hver eneste mediciner, fra de ældste ned til de yngste» om å abonnere og sende inn...