Tor Arnøy Austad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tor Arnøy Austad

Gro Østli Eilertsen, Nikolaos Panagiotopoulos, Tor Arnøy Austad, Thomas Glott
30.03.2020
A man in his sixties developed acute back pain with radiation to the left thigh. Healthcare professionals initially suspected venous thrombosis or sciatica. Four hours after pain onset, the patient...
Gro Østli Eilertsen, Nikolaos Panagiotopoulos, Tor Arnøy Austad, Thomas Glott
30.03.2020
Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 457–60. I Tidsskriftet nr. 5/2020 på s. 457 skal det stå: Han nevnte at han tok 5,5 tabletter warfarin (Marevan) ukentlig grunnet tidligere lungeembolisme. Vi...
Gro Østli Eilertsen, Nikolaos Panagiotopoulos, Tor Arnøy Austad, Thomas Glott
30.03.2020
En mann i 60-årene fikk akutte ryggsmerter med utstråling til venstre lår. Helsepersonell mistenkte initialt venetrombose eller isjias. Fire timer etter smertedebut fikk pasienten nedsatt følelse og...