Kristoffer Lassen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristoffer Lassen

Hanne Hamre, Kristoffer Lassen
06.01.2021
Pankreaskreft har høy dødelighet og symptombyrde og rammer stadig flere nordmenn. Et dedikert kvalitetsregister kan bli avgjørende for å sikre god behandling. Femårsoverlevelsen av pankreaskreft (...
Kristoffer Lassen, Kim Mortensen, Rolv-Ole Lindsetmo, Arthur Revhaug, Barthold Vonen, Øivind Irtun, Stig Norderval
11.01.2021
Gastrokirurg og professor Jørn Kjæve døde 1. september 2020, 67 år gammel. Det gastrokirurgiske miljøet i Norge har mistet en spesiell kollega. Jørn vokste opp...
Warsan Ismail, Helge Skulstad, Lars Aabakken, Guro Grindheim, Tone Lise Åvitsland, Ingvild Nordøy, Aart I. Issa-Epe, Kristoffer Lassen
19.11.2020
En mann i 30-årene med Downs syndrom og høyresidig hjertesvikt ble innlagt med ikterus og magesmerter. En lang utredning ga ingen entydige svar. To uker etter utskrivelsen tok det hele en uventet...
Kristin Hammersbøen Bjørlykke, Lars Lohne Eftang, Krzysztof Grzyb, Pål-Dag Line, Kristoffer Lassen, Jørgen Jahnsen
27.02.2020
A middle-aged man was admitted with elevated liver values and jaundice. Because malignancy was suspected, the man underwent extensive liver surgery. Histological examinations of the liver resection...
Kristin Hammersbøen Bjørlykke, Lars Lohne Eftang, Krzysztof Grzyb, Pål-Dag Line, Kristoffer Lassen, Jørgen Jahnsen
13.03.2020
Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 268–72. I Tidsskriftet nr. 3/2020 på s. 268 skal arbeidsstedet til Kristoffer Lassen være: Gastrokirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet og...
Kristin Hammersbøen Bjørlykke, Lars Lohne Eftang, Krzysztof Grzyb, Pål-Dag Line, Kristoffer Lassen, Jørgen Jahnsen
10.02.2020
En middelaldrende mann ble innlagt på grunn av forhøyede leververdier og ikterus. Grunnet mistanke om malignitet gjennomgikk mannen omfattende leverkirurgi. Histologiske undersøkelser av...
Kristoffer Lassen, Jørn Kjæve, Barthold Vonen, Arthur Revhaug
17.05.2007
I Tidsskriftet nr. 7/2007 kommenterer Arne Wibe ( 1 ) en metaanalyse om suprapubisk versus transurethral blæredrenasje etter bukkirurgi ( 2 ). Han angir å ha positive erfaringer med suprapubisk...
Mads Gilbert, Torben Wisborg, Geir Bjørsvik, Kristoffer Lassen, Nina Hesselberg, Kristine Wærhaug, Ole Magnus Filseth
06.02.2003
I Tidsskriftet nr. 29/2002 gjennomgår to erfarne og ledende norske anestesiologer «aksjonen i Dubrovka-teateret» ( 1 ). Lederartikkelen inneholder en lengre drøfting av de ulike farmakologiske og...
Kristoffer Lassen, Eva Jacobsen, Lill-Tove R. Busund, Jørn Kjæve
20.01.2001
Bukorganenes venøse blod dreneres av de store mesenteriale venene og miltvenen, via portvenen, til leveren. Luft i portvenen og de intrahepatiske forgreninger av denne, er et uvanlig og illevarslende...
Kristoffer Lassen
12.08.2010
Johan Ræder, Per Meinich og Kristin Sem Thagaard har i Tidsskriftet nr. 13 – 14/2010 interessante kommentarer ( 1 ) til min leder Hvor ble det av anestesilegene? ( 2 ), der jeg etterlyser en ny...
Kristoffer Lassen
08.04.2010
En moderne, optimalisert perioperativ behandling er i dag et kirurgisk domene. Hvis anestesilegene deltok i hele forløpet, ville kompetansen heves i begge faggrupper Kirurgene håndterte anestesien i...
Kristoffer Lassen
03.06.2010
Jon Henrik Laake er provosert over min leder der jeg argumenterer for at vi må fornye måten vi organiserer og driver perioperativ behandling på og at dette krever en annen type samarbeid enn det vi...