Jørgen Jahnsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jørgen Jahnsen

Kristin Hammersbøen Bjørlykke, Lars Lohne Eftang, Krzysztof Grzyb, Pål-Dag Line, Kristoffer Lassen, Jørgen Jahnsen
27.02.2020
A middle-aged man was admitted with elevated liver values and jaundice. Because malignancy was suspected, the man underwent extensive liver surgery. Histological examinations of the liver resection...
Kristin Hammersbøen Bjørlykke, Lars Lohne Eftang, Krzysztof Grzyb, Pål-Dag Line, Kristoffer Lassen, Jørgen Jahnsen
13.03.2020
Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 268–72. I Tidsskriftet nr. 3/2020 på s. 268 skal arbeidsstedet til Kristoffer Lassen være: Gastrokirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet og...
Kristin Hammersbøen Bjørlykke, Lars Lohne Eftang, Krzysztof Grzyb, Pål-Dag Line, Kristoffer Lassen, Jørgen Jahnsen
10.02.2020
En middelaldrende mann ble innlagt på grunn av forhøyede leververdier og ikterus. Grunnet mistanke om malignitet gjennomgikk mannen omfattende leverkirurgi. Histologiske undersøkelser av...
Jørgen Jahnsen, Arne G. Røseth, Erling Aadland
16.04.2009
Kalprotektin er et lite protein som kan påvises i ulike kroppsvæsker og vev ved hjelp av ELISA-metodikk og immunhistokjemi. I hovedsak kommer dette proteinet fra nøytrofile granulocytter. Bestemmelse...
Jørgen Jahnsen, Arne G. Røseth, Erling Aadland
16.04.2009
Calprotectin is a small protein that can be detected in various body fluids and tissues by using ELISA methodology and immunohistochemistry. The protein originates mainly from neutrophils. In the...
Evita Deressa, Anne Cathrine Wammer, Jan Arvid Falch, Jørgen Jahnsen
27.04.2006
Cøliaki er en kronisk inflammatorisk sykdom i tynntarmen utløst av gluten hos genetisk disponerte individer. Ved biopsi ses karakteristiske histologiske forandringer i mucosa med villøs atrofi,...
Jørgen Jahnsen
01.07.2004
Osteoporose er en alvorlig komplikasjon ved inflammatorisk tarmsykdom (ulcerøs kolitt og Crohns sykdom). Årsaken er trolig betinget av flere faktorer, inkludert behandling med kortikosteroider,...
Bjørn Moum, Jørgen Jahnsen
25.03.2010
Surgical treatment of morbid obesity in patients with inflammatory bowel disease is a difficult issue. There are very few references to this subject in the literature, which may mean that little is...
John Willy Haukeland, Jørgen Jahnsen, Nils Raknerud
10.10.2000
Svært mange legemidler kan gi leverskade, og listen over disse midlene blir stadig lengre. Leverpåvirkning av karbamazepin er velkjent fra litteraturen, og flere tilfeller av granulomatøs hepatitt er...
Bjørn Moum, Jørgen Jahnsen
25.03.2010
Kirurgisk behandling av sykelig overvekt hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom er en vanskelig problemstilling. Litteraturen om temaet er meget sparsom, noe som kanskje skyldes at problemet er...