Marit Kolby Zinöcker

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marit Kolby Zinöcker

Marit Kolby Zinöcker, Inge Andreas Lindseth
17.02.2020
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139. doi: 10.4045/tidsskr.19.0474. I Tidsskriftet nr. 12/2019 på s. 1127 skal det stå: En studie av monolaurin, en forbindelse som kan inngå (i ukjent mengdeforhold) i...
Marit Kolby Zinöcker, Inge Andreas Lindseth
03.09.2019
Several animal studies suggest that certain additives used by the food processing industry may have an adverse metabolic effect and impact negatively on immune response functions. These effects...
Marit Kolby Zinöcker, Inge Andreas Lindseth
02.09.2019
Flere dyrestudier tyder på at enkelte tilsetningsstoffer i bruk i matindustrien kan påvirke metabolisme og immunresponser på en negativ måte. Effekten ser ut til å oppstå via endringer i tarmfloraen...
Marit Kolby Zinöcker, Line E. Vogt, Marte Ottesen, Ida Marie Pedersen, Live Torgersrud Haug, Elin Sørli Kildahl, Sophie Holst Eckbo, Marianne Molin
15.03.2016
At kostholdsrelaterte lidelser behandles med medikamenter hos lege, er svært vanlig. At de samme lidelser forebygges ved hjelp av personer med forskningsbasert ernæringskompetanse, er en sjeldenhet...