Inge Andreas Lindseth

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Inge Andreas Lindseth

Marit Kolby Zinöcker, Inge Andreas Lindseth
17.02.2020
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139. doi: 10.4045/tidsskr.19.0474. I Tidsskriftet nr. 12/2019 på s. 1127 skal det stå: En studie av monolaurin, en forbindelse som kan inngå (i ukjent mengdeforhold) i...
Marit Kolby Zinöcker, Inge Andreas Lindseth
03.09.2019
Several animal studies suggest that certain additives used by the food processing industry may have an adverse metabolic effect and impact negatively on immune response functions. These effects...
Marit Kolby Zinöcker, Inge Andreas Lindseth
02.09.2019
Flere dyrestudier tyder på at enkelte tilsetningsstoffer i bruk i matindustrien kan påvirke metabolisme og immunresponser på en negativ måte. Effekten ser ut til å oppstå via endringer i tarmfloraen...