Waleed Ghanima

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Sykehuset Østfold Kalnes

og

Avdeling for blodsykdommer

Oslo universitetssykehus

og

Institutt for klinisk medisin

Universitet i Oslo

Waleed Ghanima er ph.d., forskningssjef og professor.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Waleed Ghanima
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media