Kari M. Lillestølen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kari M. Lillestølen

Sabreen Zaidan, Karl O. Nakken, Kari M. Lillestølen, Silje Alvestad, Morten I. Lossius
27.01.2020
Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 51–3. I Tidsskriftet nr. 1/2020 på s. 51 skal det stå: Hos kvinnene med epilepsi var 96 av 1 510 barnefødsler (6,4 %) en følge av assistert befruktning, mens...
Sabreen Zaidan, Karl O. Nakken, Kari M. Lillestølen, Silje Alvestad, Morten I. Lossius
06.01.2020
Flere studier har vist en lavere fødselsrate blant kvinner med epilepsi sammenlignet med kvinner generelt ( 1 , 2 ). Det er holdepunkter for at både epilepsien per se og epilepsibehandlingen kan gi...