Morten I. Lossius

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Morten I. Lossius

Karl O. Nakken, Morten I. Lossius
30.04.2020
Med nåværende antiepileptiske legemidler oppnår rundt to tredjedeler rimelig god anfallskontroll. De øvrige blir ansett som legemiddelresistente. Men er de virkelig det? Rundt en tredjedel av...
Sabreen Zaidan, Karl O. Nakken, Kari M. Lillestølen, Silje Alvestad, Morten I. Lossius
27.01.2020
Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 51–3. I Tidsskriftet nr. 1/2020 på s. 51 skal det stå: Hos kvinnene med epilepsi var 96 av 1 510 barnefødsler (6,4 %) en følge av assistert befruktning, mens...
Sabreen Zaidan, Karl O. Nakken, Kari M. Lillestølen, Silje Alvestad, Morten I. Lossius
06.01.2020
Flere studier har vist en lavere fødselsrate blant kvinner med epilepsi sammenlignet med kvinner generelt ( 1 , 2 ). Det er holdepunkter for at både epilepsien per se og epilepsibehandlingen kan gi...
Morten I. Lossius, Kristin Å. Alfstad, Kari M. Aaberg, Karl O. Nakken
22.03.2017
In seizure-free patients with epilepsy, the question of whether, and if so when, it is acceptable to discontinue treatment may be difficult to answer. A thorough risk-benefit assessment should be...
Morten I. Lossius, Kristin Å. Alfstad, Kari M. Aaberg, Karl O. Nakken
21.03.2017
Hos anfallsfrie epilepsipasienter kan spørsmålet om og eventuelt når det er forsvarlig å avslutte behandlingen være vanskelig å besvare. Sammen med pasient og pårørende bør man gjøre en grundig nytte...
Morten I. Lossius, Antonia Villagran, Hilde N. Karterud, Oliver Henning, Karl O. Nakken
20.12.2016
Psykogene ikke-epileptiske anfall er anfall av epilepsilignende karakter som ikke har et hjerneorganisk korrelat. Som navnet indikerer, antar man at psykologiske prosesser spiller en rolle. Vårt...
Anette Huuse Farmen, Morten I. Lossius, Karl O. Nakken
01.01.2009
Epilepsi rammer i underkant av 1 % av befolkningen. Hos rundt 70 % av disse kan anfallene bringes under kontroll med medikamenter ( 1 ). I den senere tid er det kommet data som indikerer at tilskudd...
Caroline Lund, Ira Haraldsen, Morten I. Lossius, Helge Bjørnæs, Rasmus Lossius, Karl O. Nakken
19.11.2009
Kvinne med sannsynlig psykogent ikke-epileptisk anfall. Andrea del Sarto 1508. Foto prof. Kugler, München Psykogene ikke-epileptiske anfall (psychogenic non-epileptic seizures, PNES) kan defineres...
Caroline Lund, Anna Bremer, Morten I. Lossius, Kaja Kristine Selmer, Eylert Brodtkorb, Karl O. Nakken
10.01.2012
Dravets syndrom er en epileptisk encefalopati. Ved epileptiske encefalopatier ses progredierende cerebrale skader, primært på grunn av den epileptiske aktiviteten, men også på grunn av hyppige og...
Karl O. Nakken, Erik Sætre, Rune Markhus, Morten I. Lossius
05.03.2013
Til tross for at epilepsi sannsynligvis er underdiagnostisert blant eldre ( 1 , 2 ), er både insidens og prevalens av epilepsi nå høyere blant dem som er over 65 år enn i noen annen aldersgruppe ( 3...
Martha Seim Realfsen, Siri M. Hylleraas Bø, Morten I. Lossius, Karl O. Nakken
01.12.2015
Vi takker kollega Ingebjørg Skrindo for interessante kommentarer i Tidsskriftet nr. 19/2015 ( 1 ) til vår oversiktsartikkel om førstegangs tonisk-kloniske krampeanfall ( 2 ). Vår hovedintensjon med...
Martha Seim Realfsen, Siri M. Hylleraas Bø, Morten I. Lossius, Karl O. Nakken
11.08.2015
Et førstegangs generalisert tonisk-klonisk krampeanfall er en hyppig årsak til akuttinnleggelse. Episoden er gjerne både skremmende og dramatisk for den det gjelder og for pårørende eller andre som...
Torleiv Svendsen, Kristin Å. Alfstad, Morten I. Lossius, Karl O. Nakken
23.02.2016
I Norge bruker rundt 120 000 mennesker antiepileptika daglig. Bruken har økt de senere årene, delvis fordi disse legemidlene også benyttes ved psykiske lidelser, migrene og nevropatiske smerter...
Dag Aurlien, Trude Rath Olsen, Erik Taubøll, Leif Gjerstad, Morten I. Lossius, Karl O. Nakken
26.01.2016
Anfallsrelaterte dødsfall ved epilepsi inntreffer ofte plutselig og uventet. Det er særlig unge voksne med lang sykdomsvarighet og hyppige anfall som rammes. Ofte inntreffer dødsfallene i relasjon...