Rettelse: Legevaktkonsultasjoner julaften, nyttårsaften og en vanlig lørdag

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139. doi: 10.4045/tidsskr.19.0245.

  I Tidsskriftet nr. 18/2019 på s. 1764 skal det i hovedfunn stå: Nyttårsnatten var antall konsultasjoner på grunn av skade 243 % av en vanlig lørdag og preget av mange skader, rus og psykososiale problemer.

  Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media